Artikel
Geschreven door Susanne Klawer
Posted on 15-07-2013

Faillissementsfraude is booming business

461 keer gelezen

Faillissementsfraude gedijt goed in deze tijd. Controlemechanismen blijven achter en de pakkans is gering. Het is een lucratieve tak van sport geworden. In deze faillissementsbusiness kan ‘easy money’ worden verdiend. Gemakkelijk geld dat ten koste gaat van de maatschappij, en potentieel ten koste van u als crediteur.
 

In het eerste halfjaar van 2013 hebben Nederlandse rechtbanken een recordaantal faillissementen uitgesproken, zo bleek uit cijfers van het CBS. Een groei die volgens hoogleraar faillissementsfraude Tineke Hilverda voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door fraudeurs.

 

Faillisementsfraude neemt verschillende vormen aan

Faillissementsfraude kent verschillende vormen, zo blijkt uit informatie van het Openbaar Ministerie. Zo zijn er ‘bedrijvendoktoren.’ Dit zijn beroepsfraudeurs die een bedrijf aankopen en leegtrekken vlak voor het faillissement wordt uitgesproken. De directeur/aandeelhouder is vaak iemand zonder inkomen waar niets te halen valt. Gelegenheidsfraudeurs zijn er ook: eigenaren die een faillissement zien aankomen en de verleiding niet kunnen weerstaan om vlak voor de uitspraak allerlei goederen te onttrekken uit het bedrijf. Dit laatste komt in de praktijk het meest voor. De crediteuren zijn in beide gevallen de dupe.
 

PWC: “Bij een derde van alle faillissementen in sprake van onregelmatigheden.”

Volgens PWC is er bij een derde van alle faillissementen sprake van onregelmatigheden. Al geruime tijd ligt het faillissementscijfer hoog. Het aantal faillissementen varieert sinds begin 2012 tussen de 800 en 1.200 per maand (bron: Graydon). Dit zou betekenen dat er maandelijks bij minimaal 265 faillissementscases onregelmatigheden optreden; in de top faillissementsmaanden loopt dit aantal zelfs op tot bijna 400 gevallen.

Justitieel onderzoek kan in deze gevallen uitsluitsel geven over of er al dan niet gesproken kan worden over faillissementsfraude. PWC geeft aan dat bij minstens 8% fraude een feit is.
 

Crisis: meer faillissementsfraude

Het aantal gevallen van faillissementsfraude neemt in tijden van economische malaise helaas toe. De kans op een (strafrechtelijk) onderzoek is klein en het opstarten van onderzoek kost veel tijd. Daarnaast is juist bij dubieuze zaken de faillissementspot dikwijls leeg. En een curator wordt betaald uit de boedel van de failliete onderneming.

Fraude beperken

Op 1 juli 2011 is de Wet Controle op Rechtspersonen (COR) in werking getreden. Deze wet moet fraude voorkomen door rechtspersonen tijdens hun levensloop te monitoren op eventueel misbruik. Volgens PWC heeft deze wet in de praktijk nauwelijks effect: de controle op verdachte meldingen door het speciaal ontwikkelde alarmsysteem Radar schiet tot nog toe tekort.
 

 

Wat kunt u doen?

Hoe voorkomt u dus dat u de klos wordt van zo’n oplichter? Als ondernemer is de beste remedie om te weten met wie u zakendoet. Als er een luchtje hangt aan een bedrijf, of er iets mis dreigt te gaan, is de meest veilige oplossing om de banden te verbreken. Of om prepaid zaken te doen en geen langdurige overeenkomsten aan te gaan. Misschien versnelt u zo een faillissement van uw zakenrelatie, maar het is veiliger dan dat uw bedrijf zelf kopje onder gaat doordat u als één van de crediteuren van een mogelijke zaak van faillissementsfraude kunt fluiten naar uw geld.