Artikel
Geschreven door Mattijs van de Weijer
Posted on 23-12-2014

FATF publiceert geactualiseerde waarschuwingslijsten

298 keer gelezen

De Financial Action Task Force (FATF) heeft de waarschuwingslijsten met landen die tekortschieten in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering geactualiseerd. Instellingen die zakendoen met deze landen of transacties verrichten zijn verplicht om maatregelen te treffen. Wat wordt er van u verwacht?

Wat zijn de FATF-waarschuwingslijsten?

De FATF is een internationale taskforce met als belangrijkste doelstelling het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Ieder jaar publiceert de FATF na een plenaire vergadering in februari, juni en oktober zogenaamde waarschuwingslijsten op haar website. Op deze lijsten staan landen met tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) dienen Nederlandse stellingen met zakelijke relaties of transacties in of naar deze landen (aanvullende) maatregelen te nemen om de verhoogde risico’s te mitigeren.

Wat is er veranderd?

In oktober heeft de FATF een update gepubliceerd van de waarschuwingslijsten. Zo is Guyana toegevoegd aan de lijst met landen waarvan het systeem ernstig tekortschiet, maar die wél gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen te adresseren. De landen Argentinië, Cuba, Ethiopië, Tadzjikistan en Turkije zijn van deze lijst verwijderd. Een overzicht van de geactualiseerde waarschuwingslijsten is te vinden in het nieuwsbericht van De Nederlandsche Bank (DNB) op Open Boek Toezicht.

Wat wordt er van u verwacht?

Wanneer een zakelijke relatie of transactie een verhoogd risico op financieren van terrorisme of witwassen met zich meebrengt, dient u op grond van artikel 8 van de Wwft een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren. De precieze maatregelen die u dient te treffen, zijn afhankelijk van het risico van het desbetreffende land. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verkrijgen van aanvullende informatie over cliënten en de uiteindelijk belanghebbenden, een verscherpte monitoring van de zakelijke relatie of een strenge controle op alle transacties met betreffende landen. 

Voldoet u aan de Wwft?

Om te voorkomen dat u zakendoet met personen, bedrijven of landen met criminele of terroristische intenties, is de Wwft van kracht. Hoe voldoet u aan deze complexe wetgeving? Download de ePaper met een 10-stappenplan voor het opzetten van een structureel beleid.

Meer weten?
Een uitgebreide toelichting op de omgang met de waarschuwingslijsten van de FATF vindt u op de website van DNB.