Artikel
Geschreven door Stefan Kloots
Posted on 15-10-2013

Financieel gezond blijven in de bouwsector

62 keer gelezen
“De recessie is voorbij” aldus Klaas Knot, president van de Nederlandse bank. De woningmarkt lijkt zich langzaam te herstellen en het vertrouwen van consumenten lijkt weer wat te groeien. Negatieve berichten maken plaats voor positieve vooruitzichten en dat is hard nodig voor de bouw. De bouw is hard geraakt. 
 
Hoewel de crisis ook positieve effecten heeft gehad, zoals de noodzaak tot innovatie en verdergaand duurzaam denken, zijn veel mooie bedrijven door de crisis verloren gegaan en veel mensen raakten hun baan kwijt. Het aantal faillissementen was nog nooit zo hoog. Aannemers, maar ook hun onderaannemers en leveranciers hebben het nog steeds erg moeilijk. Geen werk is erg, maar werk uitvoeren en niet betaald krijgen is extra pijnlijk. Velen van u zullen inmiddels ook te maken hebben gehad met een failliete opdrachtgever. Gevolg: materialen wel gekocht en de uren wel gemaakt, maar naar de centen kunt u fluiten. Dit sneeuwbaleffect werkt in de hele bouw door. Mooie bedrijven gaan er aan onderdoor of moeten grootscheeps ingrijpen. 
 
Regelmatig krijg ik na zo’n situatie - dus achteraf – van bedrijven de vraag gesteld of een dergelijke situatie te voorkomen was geweest. Ja, er zullen altijd gevallen zijn, waarin schade als gevolg van een faillissement niet te voorkomen was, maar in veel gevallen kan een goed debiteurenbeheer en contractmanagement debacles voorkomen.
 

Tips voor de ondernemer

Bij het voeren van een goed debiteurenbeheer en contractmanagement kunt u onder andere denken aan de volgende zaken:
 • Screen uw opdrachtgever 
  Zoek in registers van de kamer van koophandel op met wie u te maken heeft, bekijk jaarrekeningen, vraag om een verklaring van betalingsgedrag, doe backgroundchecks via uw netwerk of op internet, etc.
 • Zorg dat u uw geldstromen in kaart krijgt 
  Let erop dat uw investeringen en inkomsten zoveel mogelijk gelijk lopen. Spreek een betalingsregeling af die hierbij past. Werkt u in een combinatie (bijvoorbeeld een ‘Bouw-VOF’) zorg er dan voor dat u niet achteraan in de rij van betalingen staat en maak binnen de combinatie daarover goede afspraken.
 • Vraag of beding zekerheid 
  Indien dit commercieel verantwoord is kunt u aan uw opdrachtgever vragen om een bankgarantie, een concerngarantie (borgstelling door een moedermaatschappij) of een bedrag in depot te laten stellen. Ook kunt u bedingen dat goederen uw eigendom blijven totdat deze betaald zijn (het eigendomsvoorbehoud) en het recht van reclame biedt ook nog wel eens uitkomst.
 • Let op de betalingstermijn 
  Spreek een zo kort mogelijke betalingstermijn af en zorg dat deze strikt wordt nageleefd. Ofwel, een strak debiteurenbeheer is uiterst belangrijk. Wacht niet te lang met incasseren. Indien een betalingstermijn niet wordt gerespecteerd, kan een advocaat u helpen met de incasso en u adviseren over het opschorten van werkzaamheden en het uitoefenen van een retentierecht.