Artikel
Geschreven door David Coppoolse
Posted on 07-11-2013

Financieel gezond maar toch niet betalen?

41 keer gelezen

Ik zie het steeds vaker gebeuren. Vaak gaat het om regionaal bekende en gerenommeerde partijen. Familiebedrijven. Ze hebben vaak meerdere crises meegemaakt en overleefd, maar de huidige recessie is ongekend en brengt de familieonderneming in een heel vervelende situatie terecht.

Familiebedrijven betalen leveranciers op tijd

De familiebedrijven hebben het geld. Als je alle plussen en minnen bij elkaar optelt, heeft het bedrijf meer inkomsten dan uitgaven. Eigenlijk zijn de ondernemingen dus financieel gezond. Zo staan zij ook bekend en dat willen zij graag zo houden. Ze betalen hun leveranciers altijd op tijd. Dat doen ze nu en dat doen zij al tientallen jaren zo. Andere bedrijven doen met plezier en vertrouwen zaken met deze bedrijven, omdat ze weten dat ze op tijd betaald zullen krijgen. Vaak binnen of uiterlijk op de vervaldatum. Want bij de familieondernemingen gaat het credo ‘afspraak is afspraak’ nog steeds op. Op deze manier is het prettig samenwerken. En dat is geen vanzelfsprekendheid meer in deze tijd.

Klanten betalen te laat

Aan de andere kant hebben de ondernemingen hun klanten. Het liefst zouden ze willen dat hun klanten hetzelfde zouden denken en handelen als zij dit doen. Dat zou voor hen een wereld schelen. Helaas is dit niet de werkelijkheid van vandaag. Zelfs verre van dat. De klanten betalen niet, of veel later dan wenselijk, en er worden allerlei smoezen en manieren bedacht om maar niet over te gaan tot betaling. In het verleden waren de verschillen minder groot en konden deze nog zelf worden overbrugd. Maar nu zijn de verschillen te groot. Zo groot zelfs dat er niet meer aan de eigen gewenste verplichtingen kan worden voldaan. Dit is een meer dan zorgelijke ontwikkeling omdat het familiebedrijf zo in een neerwaartse spiraal terecht kan komen, met ongekende gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan het aangaan van een hele kostbare lening om de leveranciers te blijven betalen. De lening kost waanzinnig veel geld, wat vaak volledig ten koste gaat van de marge.

Voor wie kies ik? Mijn leverancier of mijn klant?

De keus is dan de volgende: ga ik mijn eigen leveranciers later betalen of mijn debiteuren beter opvoeden? De keuze is dan snel gemaakt. Omdat de bedrijven hun goede betalingsgedrag liefst zo lang mogelijk in stand willen houden, willen zij hun leveranciers op tijd blijven betalen. Dus moet het geld bij de debiteur vandaan gehaald worden. Dit zorgt voor veranderingen in de opvolging; deze moet strenger, anders en consequenter plaatsvinden:

  • Er wordt uitgezocht met wie er in zee wordt gegaan alvorens er zaken worden gedaan
  • De zakenrelaties worden op kredietwaardigheid onderzocht
  • Betalingsmores worden strenger gehandhaafd; er wordt strikter met wanbetalers omgegaan. Geen soft approach meer, maar duidelijkheid en heldere afspraken: “Wanneer kan ik mijn betaling verwachten?”

Deze crisis is anders. In deze crisis moeten er beslissingen worden genomen om er uiteindelijk voor te zorgen dat je niet de dupe wordt van andermans gebrekkige betalingsgedrag.