Artikel
Geschreven door Erwin Lima
Posted on 10-03-2014

Financiële PR als concurrentievoordeel

79 keer gelezen

In het verleden konden de belangen van de CMO en CFO elkaar wel eens bijten, maar de laatste tijd blijkt dat samenwerking tussen deze twee afdelingen veel winst kunnen opleveren voor beiden.

In eerdere artikelen besprak ik al hoe marketing de financiële positie van een bedrijf kan versterken. In dit artikel ligt de focus op het versterken van de concurrentiepositie van uw bedrijf door middel van financiële PR

Marketing en Finance op elkaar afstemmen

Bedrijven die hun marketing en finance strategieën op elkaar afstemmen, presteren beter. Dat lijkt een voor de hand liggend feit, maar het is daarnaast ook aangetoond in bijvoorbeeld een studie onder 30 farmaceutische bedrijven. Tips voor het afstemmen van marketing en finance vindt u in dit artikel

Marketing kan financiën van bedrijf sterk positief beïnvloeden

Zowel op de korte termijn als op de lange termijn kan een goede marketingstrategie de financiële positie van een bedrijf sterk beïnvloeden. Op de korte termijn kunnen marketingdoelen die opgesteld zijn in samenwerking met een vertegenwoordiger van de finance afdeling, aantoonbaar bijdragen aan de financiële doelstellingen van een bedrijf voor een bepaalde periode. Op de lange termijn is het bewaken van een sterk imago van grote invloed op de brand value; de door consumenten ervaren waarde van uw merk. Deze brand value blijkt gemiddeld zo’n 30% van de beurswaarde of de waarde bij overname van uw bedrijf te bepalen.

Hoe financiële transparantie uw concurrentiepositie kan versterken

Naast het feit dat marketing dus de financiële positie van uw bedrijf kan versterken, werkt een afstemming van de financiële en marketingstrategieën ook andersom. Uw potentiële klant is namelijk zowel onbewust beïnvloedbaar door uw imago - waarin uw financiële reputatie besloten ligt – als bewust beïnvloed door de informatie die hem ter ore komt over uw kredietwaardigheid en algehele financiële status.

In het artikel ‘De financiële PR van een organisatie’ bespreekt Graydon-collega Frans van den Heuvel hoe financiële PR een organisatie kan helpen zich te profileren tegenover alle belanghebbende partijen. In dat artikel laat hij zien dat het van belang is voor bedrijven om zich te profileren als financieel gezond, omdat bijvoorbeeld concurrenten, banken en funders, kredietinformatiebureaus, kredietverzekeraars en natuurlijk leveranciers uw bedrijf kritisch bekijken. Het overtuigen van al deze partijen helpt uw bedrijf natuurlijk vooruit

Graydon Whitepaper “Financiële transparantie loont”

Het Graydon Whitepaper over financiële transparantie is gebaseerd op het vertrouwensonderzoek van Graydon, onder 443 Nederlandse bedrijven. De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek binnen het kader van marketing, is dat uw potentiële klanten óók kijken naar uw financiële status. De manier waarop u hier over communiceert kan bijdragen aan een betrouwbaar imago, wat er voor zorgt dat u de preferred brand kan worden bij uw doelgroep. In het whitepaper, dat u hier kunt downloaden, wordt verder aangetoond hoe financiële transparantie niet hoeft te betekenen dat u alles prijsgeeft. Twee belangrijke statistieken in de context van marketing:

75% van de respondenten van het Graydon Vertrouwensonderzoek geeft aan dat openheid en financiële transparantie zorgt voor meer vertrouwen bij hun zakenrelaties.
77% van de respondenten geeft aan dat vertrouwen op basis van financiële transparantie zorgt voor meer business bij zakenpartners.

Opencompanies.nl: het platform voor uw financiële PR

Nederland biedt bedrijven in Nederland de mogelijkheid om hun financiële gegevens vrij toegankelijk te maken voor belanghebbenden. Op een open bedrijfsprofiel vindt u informatie over de financiële rating, financiële historie, kredietlimiet en het betaalgedrag van een bedrijf. Het platform biedt aanvullende informatie over wat leveranciers en afnemers van het bedrijf vinden, en linkt naar het Twitter- en LinkedInprofiel van het bedrijf. 


Door het bedrijfsprofiel op Open Companies openbaar te maken, nemen bedrijven een drempel weg voor iedereen die zaken wil doen met het bedrijf. Dit helpt hen sneller tot overeenstemming te komen met leveranciers, afnemers én werknemers. Zo kunt u een drempel wegnemen voor iedereen die zaken wil doen met het bedrijf. Zo laat u zien dat u meer biedt dan goede producten en diensten. Het actief tonen van uw financiële gezondheid, geeft een gevoel van veiligheid en vertrouwen bij uw zakenrelaties, omdat niets verborgen blijft. 

Voor meer informatie: kijk op www.opencompanies.nl of neem contact op met Graydon.