Artikel
Geschreven door Bart ten Cate
Posted on 20-03-2014

Financiering voor het MKB: de Kredietunie

40 keer gelezen

Banken zijn onderhevig aan strenge eisen en hogere kosten, wat resulteert in het hanteren van strakkere voorwaarden en verlenen hierdoor minder krediet aan het MKB. Het MKB heeft hierdoor moeite om aan externe financiering te komen. Een alternatief is financiering via een kredietunie.

Wat is een kredietunie

Zoals te lezen op de website van Kredietunie Zeeland is een kredietunie een coöperatieve kredietvereniging met uitgesloten aansprakelijkheid zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen. Kredietunies worden over het algemeen opgericht per bedrijfstak of per regio.

Zowel kredietgevers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie. Kredietgevende leden fungeren vaak als coach voor bijvoorbeeld de beginnende collega ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op het welslagen van zijn of haar onderneming. In het buitenland bestaan kredietunies al veel langer en met succes. Vandaar dat er nu in Nederland hard gewerkt wordt door diverse organisaties aan een goed werkend model met de daar bij behorende wet- en regelgeving.

Wetsvoorstel kredietunies

Kredietunies zijn is Nederland een opkomend fenomeen en er moet uiteraard regelgeving komen. Er ligt nu een concept wetsvoorstel tot 1 april ter inzage. Welke na de verwerking van binnengekomen reacties voor advies zal worden voorgelegd aan de Raad van State. (Bron: VCMB)

Deze wet moet er toe leiden dat kleine coöperaties zonder vergunning en streng toezicht aan de slag kunnen. Als uitgangspunt is een totaal aan beheerde activa dat niet groter is dan tien miljoen euro genomen. Middelgrote initiatieven, maximale omvang 100 miljoen en 25.000 leden, zouden het met beperkt toezicht moeten kunnen doen. Kredietunies met een balanstotaal van meer dan 100mln, of meer dan 25.000 leden hebben een bankvergunning nodig.

Meer weten?

Een kredietunie is dus een mooie manier om elkaar te helpen met groei door middel van financiering. Kennis en financiële middelen worden gedeeld zonder de tussenkomst van banken. Lees meer over de oprichting van een kredietunie op de sites van Kredietunie Nederland en de website van Samenwerkende kredietunies. Dit zijn beide organisaties die adviseren en begeleiden bij het oprichten van kredietunies.