Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 01-08-2013

Flexibele werknemers zijn de CEO’s van morgen

45 keer gelezen

Als je kijkt naar de meest succesvolle Nederlandse ondernemingen in het buitenland, valt één eigenschap in het bijzonder op: allemaal hebben zij de drive om koploper te zijn op het gebied van innovatie tot een kunst verweven. Of het nu bierbrouwer Heineken, kinderwagenfabrikant Bugaboo, oliemaatschappij Shell, of elektriciteitsleverancier Philips betreft. Elk zijn zij als geen ander in staat in te spelen op veranderende wensen van klanten of aangepaste marktomstandigheden. In het Engels wordt deze ondernemingsgeest met een mooie kreet ‘agile enterprise’ genoemd. Het leiderschap in de toekomst zal worden gekenmerkt door flexibiliteit 2.0.

Modern ondernemerschap vertoont trekken van anaconda

Als een anaconda die het op zijn heupen krijgt. Zo behendig moet je tegenwoordig als CFO, business controller, of doorsnee employee te werk gaan om het continue tumult binnen jouw marktgebied het hoofd te bieden. Exact de juiste signalen oppikken die relevant zijn voor het na te streven business doel. Inspelen op veranderingen is de maat geworden, niet het vooraf bedachte business plan. Verandering is eeuwig en een onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Het opgestelde business plan is plan A, maar doorslaggevend zal zijn hoe succesvol de plannen B tot en met Z zullen zijn. En die plannen kun je niet vooraf aan de tekentafel bedenken. Als er gaten binnen de markt ontstaan, moet er vliegensvlug op de ontstane mogelijkheden worden ingespeeld. Om de global markets en de zich continue uitdijende digitale revolutie niet te laten demarreren, zullen flexibiliteit, balans en aanpassingsvermogen moeten worden geïncorporeerd binnen het moderne ondernemerschap. Alleen dan kan er aangeklampt worden en kan men slagen in de missie om innovatief te blijven.

Business agility versus bureaucratie

Het is het tegenovergestelde van bureaucratie. Daar begin je om negen uur ‘s ochtends de dag met een bak koffie van bedenkelijke kwaliteit en sluit je de werkcomputer om kwart voor vijf weer af. Tevreden spring je op de fiets en sta je om half zes boven een pan piepers het nieuwste nummer van Jan Smit mee te zingen. De agile enterprise ziet complexiteit, onduidelijkheid en dynamiek juist als haar core business. De bureaucratie niet, die stelt juist vastomlijnde kaders en duidelijkheid op prijs. Complexe gevallen worden doorgestuurd naar de in hiërarchie hoger staande afdelingen.

Koploper op gebied van innovatie

Agility, zoals de Engelse benaming luidt, vergt een flexibele positionering binnen zowel het bedrijf als de betreffende markt. Binnen een bedrijf wordt in no time een adequate beslissing verlangd als de aandeelhouders eisen dat er een andere wind moet gaan waaien. Extern moet natuurlijk flexibel worden omgesprongen met gewijzigde klantwensen of veranderende marktomstandigheden. De ‘agile employee 2.0’ profileert zich als creatieve denker die de aandeelhouders probeert te beïnvloeden en er een sport van maakt om de moeilijkste problemen op te lossen. Intern ligt er voor de uitvoerende ‘hotemetoten’ een schone rol weggelegd om werknemers hierin op te leiden en het potentiële talent tot wasdom te laten komen. Het bedrijf zal hierdoor strategisch beter gepositioneerd zijn en koploper kunnen worden op het vlak van innovatie. En welke ondernemer wil dat nu niet. Toegegeven, je kan ook te ijverig worden. Voor een gezonde dosis ontspanning moet natuurlijk altijd plaats blijven.