Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 13-08-2013

Fraude voor Dummies

642 keer gelezen

Het zal je maar gebeuren. Uw bedrijf timmert aan de weg. Door een slinkse truc wordt u het slachtoffer van frauduleuze ondernemers. Fraude is helaas van alle tijden. Zorg dat u er niet de dupe van wordt. Bewapen uzelf! Welke vormen van fraude zijn er zoal en hoe verdedigt u zich? In dit blog ga ik in op de voornaamste soorten van fraude waar veel ondernemers mee geconfronteerd worden. Ook geef ik tips hoe u zich het best tegen deze criminelen kunt verdedigen en wapenen.

Aquisitiefraude

Deze fraudesoort is veel voorkomend en lastig te tackelen. Veelal wordt u telefonisch benaderd met het aanbod om een advertentie te plaatsen op een bepaalde site. Terwijl u gouden bergen in het vooruitzicht worden gesteld, ontbreekt echter de intentie bij de aanbieder om de advertentie ook te plaatsen. Of het medium waarop de advertentie verschijnt, wordt nauwelijks verspreid. Een regelrechte ‘kat in de zak’ dus. U kunt deze fraudeurs herkennen aan het feit dat zij zich voordoen als advertentiebureaus, uitgeverijen of adviesbureaus. Hoe verdedigt u zich?
 

Jaarrekeningenfraude

Oplettendheid is bij deze vorm van fraude cruciaal. De spookfactuur is een uiting van acquisitiefraude pur sang. U krijgt dan een rekening voor een nooit geleverde dienst. ‘De boefjes’ hopen dat u niet goed oplet en de factuur gewoon betaalt.

 • De oplichters zijn vindingrijk. Ze bellen op een druk moment van de dag en vragen u snel te reageren. Laat u niet opjagen en wees goed voorbereid.
 • Zorg dat u de juridisch goed gekwalificeerd bent. Als u eenmaal een handtekening ergens onder heeft gezet, betekent dit in 9 op de 10 gevallen ook dat u gebonden bent. Mocht een geschil dan voor de rechter komen, is de kans zelfs groot dat u in het ongelijk wordt gesteld.
 • Wend u tot het Steunpunt Acquisitiefraude. Dit door diverse marktpartijen opgerichte steunpunt geeft juridische hulp en adviezen op het gebied van acquisitiefraude.

Deze fraudesoort staat ook wel beter bekend als boekhoudfraude. Met name schandalen bij prominente bedrijven als Ahold, Enron en Parmalat hebben deze vorm van ‘creatief boekhouden’ in de etalageruit gezet. Dikwijls geeft een bedrijf bewust een onjuist beeld van haar financiële situatie om hiermee buitenstaanders als banken, beleggers en contractspartijen te misleiden. De stand van zaken wordt hierbij zo rooskleurig mogelijk gepresenteerd, zodat de effecten (aandelen of obligaties) omhoog worden gestuwd.

 • Controleer of de jaarcijfers van uw zakenpartner ook aan de wettelijke regelingen voldoen.
 • Vooropgesteld dat deze vorm van fraude lastig te ontdekken is, moeten alle statistieken op het gebied van betalingsverkeer en jaarrekeningen van uw zakenpartner zijn doorgespit.

Identiteitsfraude

Ondernemers zijn de laatste jaren in toenemende mate het doelwit van identiteitsfraude. Deze criminelen gaan bijzonder spitsvondig te werk.  Zij hebben vaak niet meer nodig dan iemands naam of adresgegevens om een valse bestelling te plaatsen bij een webshop. De factuur is voor het slachtoffer, de bestelling voor de oplichter. Vervolgens kan de ondernemer fluiten naar zijn centen. Deze vorm van fraude vindt voornamelijk plaats via webshops. Tips:

 • Controleer verdachte bestellingen. Klanten die tien laptops bestellen zijn op zijn minst verdacht.
 • Ondernemers moeten net als burgers hun persoonsgegevens afschermen om te voorkomen dat hun identiteit wordt misbruikt. Met name ZZP’ers zijn via een inschrijving bij de Kamer van Koophandel gemakkelijk te traceren.
 • Schakel direct hulp in als u het reële vermoeden heeft van identiteitsfraude. Heeft u facturen ontvangen van bestellingen die niet zijn gedaan? Doe meteen aangifte van bewuste misleiding en bewaar de facturen zodat u deze kunt gebruiken als bewijsstukken.
 • Herken de bekende trucs. Denk hierbij aan bestellingen op adressen van leegstaande huizen (check funda.nl) en bestellingen op verdachte tijdstippen. Vijf uur ‘s middags op vrijdag bijvoorbeeld. Het weekend lonkt en de scherpte is weg bij menig ondernemer.  

Faillissementsfraude

Deze fraudesoort centraliseert zich met name op het benadelen van schuldeisers en het onttrekken van waardevolle bezittingen aan de failliete boedel. Van een kale kip valt immers niet te plukken. Kenmerkend is ook het met opzet aangaan van verbintenissen die de schuldenaar uiteindelijk toch niet kan betalen. De geleverde goederen worden meteen doorverkocht en op het moment dat de leverancier aan de bel trekt voor voldoening van zijn factuur, heeft de frauduleuze ondernemer zijn hielen gelicht. Het Nederlandse recht kent gelukkig een paar krachtige instrumenten om deze boefjes bij de kladden te grijpen.

 • Actio Pauliana: hiermee kunnen rechtshandelingen worden vernietigd die louter bedoeld zijn geweest om schuldeisers te benadelen.
 • Bevriezing van het vermogen en verlies van de beschikkingsbevoegdheid tijdens het faillissement.
 • Bestuurders van failliete ondernemingen aansprakelijk stellen voor handelingen die hebben geleid tot de teloorgang van het bedrijf.

Witwassen

Zonder twijfel de meest tot de verbeelding sprekende vorm van fraude.  Hierbij worden allerhande constructies door criminelen uit de kast getoverd om de illegale herkomst van het verkregen vermogen te verbergen. Het doel is dan ook om het verkregen vermogen te investeren en te besteden zonder dat bewezen kan worden dat dit afkomstig is van misdrijven.

 • Als u handelaar in goederen of makelaar bent, moet u bij verkooptransacties of bemiddelingsopdrachten een cliëntenonderzoek doen. Als u denkt dat er sprake kan zijn van witwassen, moet u de verdachte transactie melden. In sommige gevallen moet u de transactie altijd melden.
 • Oneigenlijke vermenging van zakelijke en privébelangen: bijvoorbeeld privégebruik van vennootschapsgelden of gebruik privérekening in plaats van zakelijke rekening. Als u dit signaleert, weet u dat er een gerede kans bestaat dat uw zakenpartner zich bezighoudt met witwassen.
 • Grote contante transacties. In het oog springende gevallen zijn: onverklaarbare hoge contante stortingen of opnamen, of het ‘rondpompen’ van contant geld.

Meer fraude voor dummies?

Lees ook: