Artikel
Geschreven door Erwin Lima
Posted on 05-09-2013

Gaat de Nederlandse ZZP’er strijdend ten onder?

57 keer gelezen

Rutte heeft een warm hart voor kleine ondernemers. Maar wat zegt zijn portemonnee?

Een petitie tegen het afschaffen van de zelfstandigenaftrek heeft inmiddels 41.000 handtekeningen verzameld. Mark Rutte steekt in de H.J. Schoo-lezing MKB en ZZP Nederland een hart onder de riem, terwijl Mei Li Vos van de PvdA in een blog uitlegt dat het huidige kabinet niet van plan is de adviezen van Commissie Dijkhuizen over te nemen, en de zelfstandigenaftrek dus blijft bestaan. Maar hoe zit het met de voorgenomen besparing van 300 miljoen op het bedrijfsleven?

In een artikel op deze site vergeleek ik onlangs de Nederlandse economie met een enigszins verdorde appelboomgaard, en het kabinet met een appelboer die jonge scheuten probeerde af te kappen en te verbranden. Ik had het over de aftrek voor zelfstandigen en startende ondernemers, die het kabinet schijnbaar voornemens was af te schaffen. De kern van mijn betoog was: startende en kleine ondernemers zijn het economische equivalent van genetische variatie en mutatie: risicovol, maar noodzakelijk voor vooruitgang.
 

Zelfstandigenaftrek niet afgeschaft?

Na een hoop ophef in kringen van ZZP'ers (ZZP Nederland, FNV zelfstandigen) lijkt het er nu op dat de aftrek toch zal blijven bestaan, nu de VVD in de persoon van Mark Rutte de innovatie en het harde werk van kleine ondernemers roemt, en Mei Li Vos van PvdA in een blog schrijft dat het huidige kabinet niet van plan is om de adviezen van de Commissie Dijkhuizen over het afschaffen van de zelfstandigenaftrek over te nemen.

De strijd is nog niet gestreden

Verschillende belangenverenigingen van ZZP'ers hebben tezamen meer dan 41.000 handtekeningen verzameld voor een petitie tegen de genoemde plannen van het kabinet. Linde Gonggrijp, directeur van FNV zelfstandigen geeft aan dat FNV en haar partners in dezen voorlopig nog doorgaan met hun protest:

“Vanuit de politiek ontvangen wij geruststellende berichten, dat een bezuiniging op de zelfstandigenaftrek omgebogen wordt. Maar zolang wij dat niet zwart op wit hebben en onduidelijk blijft wat er veranderd wordt, gaan we door met ons protest.”

– En dit lijkt mij een verstandige zet. Het kabinet heeft aangegeven 300 miljoen te willen bezuinigen op het bedrijfsleven. De geluiden uit Den Haag zijn geruststellend, bijvoorbeeld van premier Rutte die in zijn H.J. Schoo-lezing van Elsevier op 2 september de toekomst van Nederland koppelt aan de innovatie van grote en kleine bedrijven en het harde werk van kleine zelfstandigen. Maar wat gaat er dan gebeuren met de voorgenomen bezuiniging? Een “versobering” van de regelingen omtrent belastingaftrek voor zelfstandigen en starters wordt genoemd, maar wat zou dit in kunnen houden?
 

Ook de allergrootste begint klein

Trouw heeft berekend dat de kosten voor de sociale diensten groter zouden zijn dan de winst voor de begroting van het kabinet vanuit de besparing: 9% van de ZZP'ers en starters geven namelijk aan dat ze zich gedwongen zouden voelen om te stoppen met hun bedrijf en zich zouden aanmelden bij de bijstand.

Als Rutte en zijn kabinet écht begrijpen dat innovatie is wat Nederland nu nodig heeft, dan zullen ze niet alleen de zelfstandigenaftrek en startersaftrek in stand houden, maar kleine ondernemers  stimuleren en faciliteren. Bedrijven als Shell, Philips, Heineken, en KLM worden geroemd door Rutte als Nederlandse bedrijven die qua innovatie en maatschappelijk ondernemen voorop lopen, maar vergeet dit kabinet niet dat slechts zeer weinig gigantische multinationals ook ooit begonnen zijn als gigantische multinationals? De rest van ons begint gewoon klein. Investeren in ZZP en MKB is investeren in de toekomst.