Artikel
Geschreven door David Teitler
Posted on 01-04-2014

Gelijk hebben en gelijk krijgen

70 keer gelezen

Iedereen die wel eens met een rechter van doen heeft gehad weet dat gelijk hebben niet meteen betekent dat je ook gelijk krijgt. Een toewijzend vonnis van de rechter is afhankelijk van veel factoren. 

Tijdig Klagen

Vaak zit het afwijzen van een vordering door een rechter hem in ogenschijnlijk kleine dingen, die gedurende een procedure bij de rechter ineens van veel invloed blijken te zijn op de uitspraak. Niet tijdig of niet ,dat isachteraf aantoonbaar, klagen is daar een voorbeeld van.

Bij elk probleem met een overeenkomst ,of deze nu mondeling of schriftelijk is, moet u klagen. Daarbij maakt het niet uit of u een product heeft gekocht of bijvoorbeeld een beleggingsadvies heeft gekregen. Zodra u het vermoeden heeft, dat er iets mis is, het product voldoet niet of het advies blijkt onjuist te zijn, moet u daarvan melding maken en het liefst zo spoedig mogelijk. 

De Klantplicht

De klachtplicht gaat ook al lopen als u nog niet wist, maar wel had behoren te weten dat er iets mis was. Als uw nieuwe auto een vreemd geluid maakt kunt u daarmee niet twee jaar blijven rond rijden om vervolgens pas in het derde jaar de garage naar het probleem te laten kijken. U had in dat geval al bij de eerste keer dat u het vreemde geluid hoorde behoren te weten dat er iets mis was en de auto naar de garage dienen te brengen. Het stil zitten komt in zo’n geval voor uw rekening. 

Het gevolg van het niet of niet tijdig klagen is verstrekkend en leidt tot verval van uw rechten. Al uw mogelijkheden om de wederpartij aan te spreken tot nakoming, herstel of vervanging zijn, indien er niet of niet tijdig is geklaagd, komen te vervallen. Tijdig klagen is dan ook van groot belang. 

Tip voor de ondernemer:

Indien u tot de ontdekking komt dat een geleverd product een gebrek vertoont, een overeenkomst niet volledig wordt nagekomen of bijvoorbeeld een gegeven advies onjuist blijkt te zijn, is het belangrijk om in overleg te treden met uw contractspartij. Vaak kunt u in goed overleg het ontstane probleem oplossen. Mocht u echter niet samen tot een oplossing komen, dan is het van belang dat u uw contractpartij tijdig schriftelijk heeft geïnformeerd over het probleem dat u heeft geconstateerd. Schrijf uw contractpartij dan ook altijd direct aan, zelfs indien u in gesprek bent om tot een oplossing te komen. 

Mocht de ander om welke reden dan ook ineens niet meer mee willen werken, moet u om uw rechten in een procedure af te kunnen dwingen wel aantoonbaar ,liefst schriftelijk, tijdig hebben geklaagd. Een telefoongesprek, laat staan de inhoud daarvan, blijkt in de praktijk namelijk lastig te bewijzen. Om te kunnen aantonen dat u de ander tijdig heeft geïnformeerd, is het verstandig om de brief aangetekend ,met handtekening retour, te verzenden, zodat u altijd kunt bewijzen dat u de wederpartij tijdig heeft geïnformeerd en de brief de andere partij heeft bereikt. 

Leg in uw brief uit wat het probleem is en wat de gevolgen zijn voor u voor zover die voorzienbaar zijn. Mocht u nog in afwachting zijn van een deskundige die een rapport over het ontstane probleem moet uitbrengen, kunt u dat rustig aangeven. U hoeft niet meteen alle feiten op een rij te hebben. Het belangrijkste is dat uw contractpartij weet dat er een probleem is ontstaan en dat hij eventuele nadere informatie tegemoet kan zien. 

Wacht dus niet te lang met het informeren van uw contractpartij. U kunt daar alleen maar mee verliezen.