Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 15-08-2013

Gesjoemel in het Nederlandse bedrijfsleven

60 keer gelezen

Er wordt behoorlijk wat afgesjoemeld binnen ondernemend Nederland. Uit recent onderzoek van Ernst & Young blijkt dat één vijfde van de onderzochte bedrijven de verleiding niet kunnen weerstaan om vals te spelen. Onder de startende ondernemingen ligt dit percentage nog hoger. Daar heeft maar liefst een kwart lak aan de regels. Op welke manier wordt gefraudeerd en welke motieven spelen hier een rol?
 

Bedrijfsrecherchebureaus doen goede zaken

Een bedrijfsrecherchebureau in deze tijd oprichten is bepaald geen slecht plan. De telefoons bij deze bedrijven staan namelijk roodgloeiend en met piepende banden worden stad en land afgereden om stoute ondernemers in hun kraag te vatten. Een incident kan je het inmiddels niet meer noemen. Met name bij overnames kunnen directeuren het niet laten om te frauderen en de omzetcijfers rooskleuriger af te spiegelen dan ze daadwerkelijk zijn. Nu maar hopen dat de door u ingeschakelde bedrijfsrechercheur wat minder happig is op de fles als inspecteur De Cock uit de TV-serie Baantjer. Die ziet de omzetcijfers zeker dubbel.

FNV en MKB Nederland andere mening over gesjoemel

Vakcentrale FNV en belangenbehartiger MKB Nederland staan in het debat over gesjoemel met flexibele contracten lijnrecht tegenover elkaar. Zo stelt de eerste zich op het standpunt dat de flexibilisering aan het doorslaan is en werkgevers te gemakkelijk kunnen sjoemelen met flexwerkers. Voormalig voorvechter van de vakcentrale, Agnes Jongerius, meent dat de bestaanszekerheid van de werknemer hierdoor in het geding is en hij hetzelfde werk moet doen tegen een lagere prijs.

MKB Nederland verwijst deze opvatting rechtstreeks naar het rijk der fabelen. Volgens hen zou de werkgelegenheid er nog beroerder hebben voorgestaan als er niet zo gemakkelijk kon worden overgestapt op een flexibel contract. Bovendien werkt de FNV deze situatie zelf in de hand. Doordat zij zich niet coöperatief opstellen ten opzichte van een aanpassing van het ontslagrecht, promoot het FNV zo een toename van de flexibele contracten. Overigens gaat het kabinet vanaf 2015 de fiscale voordelen van werkgever en werknemer bij flexibele contracten aan banden leggen. Eerder kon u daar al over lezen in dit blog.  

Grote organisaties kweekijvers voor gesjoemel

Managementgoeroe Ben Tiggelaar wijdt in zijn artikelIn een groot bedrijf is het fijn sjoemelen uit over het gemak waarmee er in het bedrijfsleven gefraudeerd wordt aan de interne structuur van de grote organisaties.  In deze bedrijven gaat veel geld om, moeten meerdere belangen worden gediend, zijn er meer mogelijkheden om je te verstoppen en bestaat er een grotere afstand tussen de top en de werkvloer. Dit klimaat werkt volgens hem gesjoemel in de hand. Organisatievormen die leiden tot meer creativiteit, eerlijkheid, vertrouwen en samenwerking kunnen dit soort praktijken op eigen kracht uitbannen. Gebeurt dit niet, dan is het onvermijdbaar dat uitgesproken ondernemende figuren deze grote bedrijven blijven ontvluchten om hun geluk elders te beproeven. Ik geloof dat ik mij hier wel in kan vinden. Al met al een interessante opvatting.

Meer fraude?

Lees ook: