Artikel
Geschreven door Graydon
Posted on 18-04-2013

Gevolgen slechte deponeringsmoraal BV Nederland

39 keer gelezen

241.266 bedrijven nog steeds niet gedeponeerd

In Nederland is een slechte deponeringsmoraal die de beperkte financiële transparantie kenmerkt. Slechts 24% van de bedrijven deponeert haar jaarcijfers op tijd binnen de daarvoor gestelde termijn van 7 maanden. Dit loopt op tot 68% van de bedrijven die deponeert binnen de tweede termijn van 13 maanden. Dat betekent dat op dit moment, maart 2012, nog altijd 32% niet haar jaarcijfers heeft gedeponeerd. Dit zijn 241.266 bedrijven. Een fors aantal bedrijven (13%) heeft zelf nog steeds niet de jaarstukken van 2005 ingeleverd.

Toch is er een lichte daling te zien in het aantal bedrijven dat niet deponeert. Gertjan Kaart, algemeen directeur van Graydon, denkt dat de lichte daling komt door de toegenomen aandacht bij de bedrijven zelf en doordat kredietbeoordelaars, banken en andere ondernemers blijven vragen om tijdige cijfers.

Deponeren jaarcijfers levert voordeel op

Kaart: ‘De meeste ondernemers meten hun openheid aan de mate waarin ze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Een gemiste kans. Het is een geweldige business tool die ieder bedrijf sterker kan maken, juist in de huidige economische crisis. Ondernemers die niet op tijd ¬deponeren, missen zo een kans om hun financiers en leveranciers vertrouwen te geven.'

Meer krediet én meer business

De politiek en ondernemers realiseren zich nog te beperkt hoe belangrijk financiële transparantie is bij het nemen van kredietbeslissingen. Banken en kredietverzekeraars gebruiken jaarcijfers en de kredietbeoordelingen om een goed beeld te krijgen van klanten met wie ze zaken doen. Nieuwe, positieve jaarcijfers zorgen voor een ‘beter rapportcijfer’. Zij geven betere kredietvoorwaarden bij een volledig bedrijfsprofiel wanneer een positieve kredietbeoordeling is vastgesteld.
Daarnaast kijken ook duizenden bedrijven per dag via een kredietinformatie bureau naar de jaarstukken van een bedrijf om te bepalen hoe en onder welke voorwaarden ze zaken gaan doen. Het deponeren van jaarcijfers zorgt zo voor een beter financieel beeld.

Openheid creëert vertrouwen

Kaart: ‘In de huidige vertrouwenscrisis is niemand per definitie goed van vertrouwen, en bedrijven zijn daarop geen uitzondering. Ze wensen inzicht en openheid. Willen weten hoe een bedrijf waarmee ze zaken gaan doen er financieel voor staat, of zij hun rekeningen op tijd betalen en of zij een betrouwbare zakenpartner zijn. Pas als vertrouwen bestaat, kan er een goede samenwerking van de grond komen. Als je weet met wie je zaken doet, leidt dit tot meer business, meer kansen en minder risico’s. Daarom is het juist in tijden van financiële onzekerheid belangrijk dat bedrijven open en transparant zijn.’

Cijfers over boekjaar 2010:

Deponeringsplichtig 754.998

Gedeponeerd binnen 7 maanden
- 182.599 (24%)
- Dit betekent dat 76% niet binnen de termijn deponeert (572.399 bedrijven)

Gedeponeerd binnen 13 maanden
- 513.732 (68%)
- Dit betekent dat 32% niet binnen de 2e termijn deponeert

Cijfers over de deponering van de jaarcijfers (opgesplitst naar rechtsvorm) over de boekjaren 2007 t.m. 2010 zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De Wet

In Nederland zijn er 754.998 bedrijven deponeringsplichtig. Er bestaat een wettelijke termijn van 7 maanden na het sluiten van het boekjaar waarbinnen stukken bij de KvK gedeponeerd moeten zijn. Aandeelhouders kunnen besluiten tot een extra uitstel van 6 maanden waardoor de termijn op verzoek kan worden opgerekt naar 13 maanden.