Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 16-05-2014

Gezond terugkeren uit bijzonder beheer bij de bank

566 keer gelezen

Als de financiële gezondheid van uw onderneming in gevaar komt, kan de bank u onder bijzonder beheer stellen. “Als je er eenmaal in zit, kom je er nooit meer uit,” schreef FTM.nl eind vorig jaar. De site noemde bijzonder beheer zelfs het volgende bankschandaal. Toch raakt de ziekenboeg steeds leger, bleek vorige week uit een rondgang bij drie banken door FD.nl.

Het aantal bedrijven dat terugkeert naar regulier beheer neemt toe. Het kán dus wel. Hoe zorgt u voor een gezonde terugkeer als de bank uw bedrijf onder bijzonder beheer heeft gesteld

Bijzonder beheer

Over het algemeen wordt een klant onder bijzonder beheer gesteld wanneer niet meer aan de financieringsvoorwaarden kan worden voldaan. De bank grijpt dan in om de financiële verplichtingen van de klant aan de bank zeker te stellen. Ongeveer 10 tot 20% van de MKB-klanten van Rabobank, ING en ABN-AMRO zijn onder bijzonder beheer gesteld, bleek vorige week uit de beantwoording van Kamervragen van minister Dijsselbloem. Volgens de minister past de stijging van het aantal leningen bijzonder beheer binnen het bredere economische klimaat sinds de crisis.

Consequenties

Wat kunt u verwachten als u onder bijzonder beheer wordt gesteld? De manier waarop invulling wordt gegeven aan bijzonder beheer, verschilt per bank. De algemene voorwaarden die u bent aangegaan bij de kredietovereenkomst kunnen de bank de mogelijkheid geven om extra voorwaarden te stellen, zoals een hogere rente of extra aflosverplichtingen. Bovendien zal de bank waarschijnlijk extra informatie vragen om inzicht te krijgen in de knelpunten en de mogelijkheden om de continuïteit van uw onderneming veilig te stellen. Bijzonder beheer wordt door ondernemers soms als zeer stressvol en belastend ervaren, blijkt uit contact van het ministerie met ondernemersorganisaties. “In de kerkers van de bank leveren duizenden MKB-ondernemingen een verloren strijd,” schreef FTM.nl eerder. Banken zouden er volgens de site niet voor terugschrikken om levensvatbare bedrijven richting faillissement te duwen.  

Gezond herstel

Toch hoeft bijzonder beheer zeker niet het einde te betekenen van uw onderneming. Vorige week constateerde FD.nl dat er de afgelopen maanden sprake is van een trendbreuk bij drie grote banken. De ‘ziekenboeg’ van de Rabobank, ING en ABN Amro wordt steeds leger, schrijft de krant. De banken zien de instroom afnemen en de ‘gezonde’ uitstroom toenemen. Dit wordt ondersteund door het tweeledige beeld van de ondernemersorganisaties. Want hoewel zij enerzijds klachten ontvangen over de zware druk van bijzonder beheer, bereiken de organisaties anderzijds geluiden van ondernemers dat de steun van de bank hun onderneming juist heeft versterkt. Bijzonder beheer heeft hen juist geholpen om verdere problemen te voorkomen en de juiste weg te bewandelen naar een gezond herstel.

Vertrouwen

Wanneer u in financieel noodweer verkeert, doet u er verstandig aan uw bank tijdig te informeren over de stand van zaken. Wacht niet tot de bank bij u aanklopt, maar breng uw contactpersoon proactief op de hoogte van de ontwikkelingen. Bedenk dat het uiteindelijk ook in het belang is van uw bank om met u mee te denken over manieren om uw onderneming financieel gezond te houden. Met een realistische groeiprognose kunt u de bank misschien zelfs overtuigen om betalingsvoorwaarden tijdelijk te versoepelen of extra krediet te bedingen, om uw onderneming door de storm te loodsen. Uiteindelijk gaat het erom dat u het vertrouwen van uw bank behoudt.

Op zoek naar tips tegen wanbetalers die uw financiële gezondheid in gevaar brengen?
Download de cue card