Artikel
Geschreven door Tim Martens
Posted on 23-08-2018

Grip krijgen op risico’s van de toekomst

145 keer gelezen

Kent u de financiële gezondheid van uw klanten? Weet u welke omzet er binnen een jaar mogelijk verloren gaat door een faillissement of opheffing? Met voorspellende data krijgt u inzicht in deze zaken. Zo zorgt u ervoor dat u tijdig kunt ingrijpen om afschrijvingen te voorkomen.

Leveranciers dupe van faillissementen

Het gaat Nederland economisch voor de wind. Het aantal faillissementen neemt af en de hoeveelheid banen groeit in een recordtempo. Toch is deze economische welvarendheid volgens kredietverzekeraar Atradius geen reden om achterover te leunen. De dreigende Amerikaanse handelsoorlog en de Brexit-onderhandelingen brengen risico’s met zich mee en vormen een reële bedreiging voor de economische vooruitzichten.

Het blijft daarom belangrijk om inzicht te hebben in grote financiële risico’s, iets wat veel leveranciers in het verleden hebben geleerd. “Niets doen is de grootste fout,” waarschuwde Derk van Geel van Fort Advocaten dan ook nadat warenhuis V&D uitstel van betaling had aangevraagd. Een dag later werd het faillissement uitgesproken. Een harde les voor honderden leveranciers, die vaak al producten hadden geleverd en achterbleven met oninbare vorderingen. Dit voorbeeld is exemplarisch voor heel veel andere faillissementen. Zonder goed inzicht in de financiële gezondheid van uw klanten, zijn risico’s lastig te overzien.  Hoe kunnen dergelijke risico’s in de toekomst voorkomen worden?

Inzicht in klantportefeuille met behulp van data

Een eerste stap in het voorkomen van risico’s is het onderhouden van een overzichtelijke klantportefeuille. Hierin segmenteert u uw klanten in door u gekozen risicoprofielen, zoals bijvoorbeeld goede, minder goede en slechte betalers. Vervolgens kunt u hierop uw beleid aanpassen en uw middelen efficiënt inzetten.

Correcte en actuele financiële data geven inzicht in mogelijke risico’s en legt het een basis voor sturing. Een Data Driven CFO presteert immers beter dan een CFO die geen gebruikt maakt van data, blijkt uit onderzoek.

Hoe verkrijgt u inzicht in de klantportefeuille?

Om een zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in uw klantportefeuille dient uw database op orde te zijn. Een database die op orde is toont niet alleen uw goede klanten, maar ook de klanten die er financieel minder goed voor staan en daarmee een potentieel risico vormen.

De financiële gezondheid van klanten heeft u niet altijd beschikbaar in uw eigen systemen. Gebruik hiervoor externe databronnen die door middel van een universele sleutel te koppelen zijn aan uw eigen systeem. Nadat uw database op orde is gemaakt, is een gedegen data-analyse belangrijk. Maak gebruik van voorspellende modellen om bijvoorbeeld de kans op groei of opheffing/faillissementen van uw klanten in te schatten.

Grip op financiële risico’s

Data Driven CFO’s krijgen door middel van data inzicht in de financiële gezondheid van hun klanten. Hierdoor kunnen zij op basis van deze inzichten gerichte acties ondernemen en tijdig ingrijpen, bijvoorbeeld door leveringen te staken, vooruitbetaling te bedingen of een zakelijke relatie te beëindigen.

Graydon kan Data Driven CFO’s helpen de grip op financiële risico’s binnen hun portefeuille te vergroten. Met bijvoorbeeld onze Revenue at Risk analyse wordt aangetoond welke omzet er binnen 12 maanden mogelijk verloren gaat door een faillissement of opheffing. Op basis van deze voorspellende inzichten kunt u gerichte acties ondernemen en omzetverlies en afschrijvingen voorkomen.

Meer weten

Benieuwd naar de financiële risico’s binnen uw klantportefeuille? Kijk of u in aanmerking komt voor een Revenue at Risk analyse en vul het formulier in voor meer informatie.

Meer weten over de Revenue at Risk analyse