Artikel
Geschreven door Susanne van der Velden
Posted on 08-06-2015

Harde prestaties door zachte prestatie-indicatoren

285 keer gelezen

Een bedrijf kan nog zo ambitieus zijn in haar doelstellingen, het blijft mensenwerk om ze te behalen. Succesvolle organisaties realiseren zich dat en beschikken dan ook over een bovengemiddeld intellectueel kapitaal. Ze scoren hoog op ‘zachte’ prestatie-indicatoren als cultuur en samenwerkingsvermogen. Onderzoek naar deze indicatoren zegt dus iets over de innovatie- en prestatiekracht van bedrijven, een interessegebied van Graydon. Daarom voeren we samen met organisatieadviesbureau AvilyZ een onderzoek uit binnen de verhuur- en leasebranche. U leest meer over het onderzoek en eerder ontdekte correlaties tussen intellectueel kapitaal en prestaties in dit blog. 

Succesfactoren voor sociale innovatie

Bij innovatie wordt vaak gedacht aan technologische snufjes, terwijl de meeste innovatiekracht ontstaat door zaken slimmer te organiseren, creatieve vrijheid van medewerkers te stimuleren en door hen vertrouwen te geven. De kennis en kunde van medewerkers, maar bijvoorbeeld ook hun manier van samenwerken en kennisdelen zijn belangrijke elementen van het intellectuele kapitaal. Sociale innovatie is erop gericht dit intellectuele kapitaal op de juiste manier te ontwikkelen. Belangrijk, want hoe slimmer organisaties omgaan met hun zachte prestatie-indicatoren, hoe beter de harde resultaten worden. Uit eerder onderzoek van  AvilyZ  en anderen blijkt dat er daarbij drie belangrijke succesfactoren zijn. Op deze kenmerken worden bedrijven in de verhuur- en leasebranche onderzocht. 

1. Duidelijkheid over de richting.

Welke waarde moet de organisatie creëren om succesvol te zijn? Is dit financiële of bijvoorbeeld maatschappelijke waarde? En hoe wordt dit uitgedragen in de missie, visie, cultuur en strategie van de organisatie? Eenduidigheid is belangrijk, zodat medewerkers weten waar ze aan toe zijn. Bovendien moeten er concrete lange, middellange en korte termijn doelstellingen zijn - en moet helder zijn welke resources nu en in de toekomst nodig zijn om deze doelstellingen te bereiken. 

2. Vertaalslag naar het werk.

Vervolgens is het belangrijk dat iedereen weet op welke manier de doelstellingen moeten worden bereikt. De juiste processen en werkmethoden zorgen ervoor dat kennis in de gehele organisatie wordt ingebed en dat deze niet in de hoofden van enkele medewerkers vast blijft zitten. Door het vastleggen en evalueren van kennis en kunde wordt intellectueel kapitaal gecreëerd dat bijdraagt aan het lerend vermogen van de organisatie. 

3. Stimulans om samen te werken.

Naast het hebben van duidelijke werkwijzen is het van cruciaal belang dat alle medewerkers met elkaar willen en kunnen samenwerken. Dit vraagt de nodige aandacht voor de manier waarop teams samenwerken en personen onderling kennisdelen. 

Hoe goed scoort u?

Eenmalig veranderen en innoveren is niet meer voldoende nu markten steeds turbulenter en grilliger worden. Naarmate organisaties bovenstaande elementen structureel beter op orde krijgen, worden ze wendbaarder en vergroten ze hun innovatievermogen. Organisaties die écht goed zijn in alle bovenstaande elementen, laten zich het beste vergelijken met een goede improvisatie jazzband. Voor een goede performance moeten alle bandleden heel goed op de hoogte zijn van hun eigen en elkaars talenten en rollen. Daardoor heeft iedereen de vrijheid bij te dragen wat nodig is om een optimaal resultaat te bereiken. Bij de jazzband is het resultaat mooie muziek. In het bedrijfsleven is het resultaat een mooie omzet. Wilt u zelf onderzoeken hoe het gesteld is met uw 'jazzyness' en sociale innovatiescore? Neem dan deel aan het onderzoek of neem contact met ons op voor meer informatie.

Altijd op de hoogte van de laatste trends?

U wilt uzelf en uw medewerkers verder ontwikkelen in het vakgebied. Met een online tool kunnen zij zelfstandig cursussen volgen en blijft u op de hoogte.

Meer over online leren