Artikel
Geschreven door Jens Verboven
Posted on 03-03-2020

Het UBO-register een gedrocht? Onzin!

51 keer gelezen

De verplichte registratie van uiteindelijk belanghebbenden binnen ondernemingen – met een minimaal belang van 25 procent – zorgt voor onrust binnen het bedrijfsleven. Vooral de openbaarheid van het register is tegen het zere been van veel bedrijfseigenaren en directeur-grootaandeelhouders. Maar laten we vooral niet vergeten dat het UBO-register met een reden in het leven is geroepen.

Met de verplichte registratie van Ultimate Beneficial Owners (UBO’s), vertaalt het kabinet de vierde Europese anti-witwasrichtlijn in concreet Nederlands beleid. Maar dit gaat niet zonder slag of stoot. Met name de openbaarheid van de gegevens vormt het middelpunt van een discussie, die gaat over de balans tussen transparantie en privacy. Vooralsnog zijn de volgende gegevens door iedereen op te vragen en in te zien: voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat én de aard en omvang van het economische belang van de UBO. Dat zijn disproportioneel veel gegevens, zo vindt het Nederlandse (familie)bedrijfsleven. Van maar liefst 270.000 Nederlandse eigenaren van familiebedrijven zouden de gegevens openbaar worden, zo rekende het RSM-Nyenrode Instituut voor.

Onduidelijke politieke standpunten

De Eerste en Tweede Kamer kunnen elkaar op dit moment ook nog niet echt vinden wanneer het aankomt op de implementatie van wetgeving rondom het verplichte UBO-register. Het was oorspronkelijk de bedoeling om op 10 januari het UBO-register open te zetten voor ondernemingen om hun uiteindelijke belanghebbenden te registreren. De verantwoordelijken binnen de Eerste Kamer hadden echter pas eind januari de tijd om naar het wetsvoorstel te kijken. Zij kwamen nog met een aantal aanvullende vragen, waar de Tweede Kamer een antwoord op moet formuleren.

Prangende kwesties gaan over thema’s zoals de privacywetgeving: waarom wordt het UBO-register voor iedereen openbaar? Zou een register dat alleen toegankelijk is voor bevoegde autoriteiten (zoals de FIU) en meldingsplichtige entiteiten ook niet voldoende zijn om bijvoorbeeld witwasproblemen en terrorismefinanciering aan te pakken?

Waarom een UBO-register?

De verschillende UBO-discussies - rondom o.a. privacy, Europees toezicht en aanlevertijden van de gegevens van de UBO’s – leiden ondernemers en bestuurders af van de essentie van het openbare UBO-register.

Feit is namelijk dat veel ondernemers dénken te weten met wie ze eigenlijk zaken doen, maar in de praktijk hebben ze vaak geen enkel idee. Er is een groot verschil tussen UBO’s en ‘marionetten’: u doet zaken met iemand, maar op de achtergrond trekken anderen aan de touwtjes. Op deze manier zorgt u er mogelijk voor, meestal onbewust, dat crimineel geld vanuit de onder- in de bovenwereld terechtkomt.

Het UBO-register maakt het voor u mogelijk om eenvoudig in te zien met wie u nu eigenlijk zaken doet. Het faciliteert u dus in de uitvoering van gedegen customer due diligence (CDD). Niet alleen voldoet u hiermee aan de geldende wet- en regelgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en/of de Sanctiewet), maar ook u toont zich ook een betrouwbare ondernemer richting uw eigen klanten en (keten)partners. De imagoschade die bijvoorbeeld ING heeft opgelopen overtreft ruimschoots de 775 miljoen euro die met de schikking zelf was gemoeid. Het UBO-register is er niet voor niets en kan uw organisatie veel ellende besparen. Laten we dát vooral niet vergeten.

Meer informatie over customer due diligence, UBO en compliance check

Download de whitepaper

Bekijk de animated infographic

Bekijk de webinar