Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 29-07-2013

Hitte en onweer (week 30)

30 keer gelezen

Zomer 2013 regent faillissementen

Het is nog steeds één groot slagveld binnen ondernemend Nederland. Vorig jaar bleef de teller van het aantal faillissementen uiteindelijk steken op 11.323. Dit jaar wordt daar nog eens een schepje bovenop gedaan en stevenen we af op 12.920 slachtoffers. Halverwege het jaar staat de teller nu op 6.460 ten gronde gegane bedrijven. De hardste klappen vallen hierbij in de bouw, de zakelijke dienstverlening en de IT & Telecomsector. Met name de kleine ondernemingen (met tussen de 1 en 49 personen op de loonlijst) hebben het zwaar en moeten hun deuren noodgedwongen sluiten.

Banken hanteren strengere kredieteisen voor het MKB en geven ondernemers nauwelijks meer de ruimte om hun leningen af te lossen. Daarnaast zijn voor banken leningen onder de 250.000 euro nauwelijks rendabel om te verstrekken. Veel MKB bedrijven komen hierdoor in een vicieuze cirkel terecht en zien zich voor een schier onmogelijke opgave gesteld. Hun schuldeisers konden zij voorheen nog aflossen met geleend geld van de bank. Nu deze vlieger niet meer opgaat, zit er vaak niks anders op dan de handdoek in de ring gooien en te capituleren. Bij twee opeisbare schulden kan er al een faillissement worden aangevraagd onder de huidige faillissementswet. Deze wet is dus duidelijk aan vernieuwing toe. Overigens lanceerde Minister Opstelten deze week een wetsvoorstel om faillissementsfraude in een vroegtijdig stadium in de kiem te kunnen smoren. Nu deze wet toch al op de operatietafel ligt, kan een algehele schoonmaak ook geen kwaad.

Vooral starters moeten snel het loodje leggen

De faillissementscijfers kunnen ook misleidend zijn. Zo is er in 2013 namelijk een toename te constateren van het aantal actieve bedrijven. De populairste starterslocaties zijn hierbij de provincies Noord en Zuid-Holland. Niet geheel verrassend komen daar dan ook de meeste faillissementen voor. Populaire branches voor deze starters zijn de zakelijke dienstverlening en de bouwnijverheid. En waren dat niet de sectoren die momenteel de hardste klappen hebben te verwerken? Noord-Brabant deelt overigens met 167 faillissementen in de maand juni (bron: Graydon) ook aardig mee in de malaise. Het beeld toont aan dat het vooral de starters zijn die het veld moeten ruimen. Aanvankelijk werd het businessplan nog wel met zoveel enthousiasme en ijver tot stand gebracht. De verwachtingen waren hoog gespannen. Toostend op de toekomst werd de onderneming met veel trots gelanceerd. Als dit geen succes zou worden. De werkelijkheid pakte echter anders uit. Het is een bekend fenomeen in het leven. De wens is de vader van de gedachte, of beter gezegd: de vader van het businessplan.

Na regen komt zonneschijn

Er zijn echter ook tekenen van herstel en het lijkt erop dat over een aantal jaren de economische zomer niet meer zo regenachtig hoeft te zijn als op dit moment. Een bloeiende export moet hierbij als katalysator optreden. Daarnaast kan er door de ondernemer zelf veel gedaan worden om een teloorgang te voorkomen. Denk hierbij aan creatief boekhouden en een accuraat debiteurenbeheer. Door klanten als een unieke partij te behandelen en hen onafgebroken met fluwelen handschoenen te masseren, creëer je sympathie, vertrouwen en geloofwaardigheid. De wederpartij zal eerder geneigd zijn alles op alles te zetten om uw rekening te voldoen. Minstens zo belangrijk, en zeker in deze tijd, is een transparante financiële huishouding. Bewaar geen geheimen voor uw zakenpartner en trek met een open vizier ten strijde.

Er is meer reden tot optimisme. Zo toonden cijfers van gezaghebbende economische instituten deze week aan dat de Europese economie momenteel superieur is en de West- Europese landen een prominente rol spelen op het gebied van innovatie en internationale concurrentiekracht. Als MKB’er in zwaar weer hoeft u ook niet bij de pakken neer te gaan zitten. Alternatieve financieringsvormen zijn in opkomst met een trendy vorm als crowdfunding als één van de uitwijkmogelijkheden. Crowdfunding stelt kleine ondernemers in staat geld te lenen van particuliere spaarders en beleggers in plaats van banken.