Artikel
Geschreven door Erwin Lima
Posted on 24-07-2014

Hoe creëert u een datadriven bedrijfscultuur?

382 keer gelezen

Het analyseren van data heeft een prominente plaats gekregen in de boardroom. Datamining en database management zijn lang niet meer enkel trucjes voor marketeers: de gehele bedrijfsvoering van organisaties wordt meer en meer gebaseerd op beschikbare data. Een belangrijke eerste stap is om een zogenaamde datadriven bedrijfscultuur te creëren. Datagedreven organisaties zijn immers succesvoller. Alleen...hoe doet u dat? 

De auteurs van het boek “Analytics Across the Enterprize: How IBM Realizes Business Value From Big Data and Analytics” geven op informit.com tips om meer waarde te verkrijgen uit het toepassen van Big Data en het versterken van de datagedreven bedrijfscultuur. Hoe versterkt u de datagerichtheid in uw bedrijfscultuur? Hoe zorgt u voor een snelle adaptie door de eindgebruiker? En hoe zorgt u voor een organisatiebreed geïntegreerd databeleid? Hierbij voorzie ik u van een aantal waardevolle punten uit het artikel: 

Creëer een sterke datadriven cultuur door coaching

Stel, u bent de manager van de Sales afdeling. U hebt een vergadering belegd om het volgende kwartaal en de, naar verwachting, lage verkoopcijfers te bespreken. U vraagt om input om de resultaten te verbeteren. Als uw medewerkers u voorzien van nieuwe ideeën, vraagt u bijvoorbeeld: “Welke data heb je om dat idee te ondersteunen?” of “Baseer je dit idee op data of meer op je intuïtie?”. Zo laat u medewerkers geconditioneerd denken in termen van data-gebaseerde oplossingen. 

Bouw een team met de juiste vaardigheden

Het creëren van een data-driven omgeving en medewerkers vragen om te denken in termen van data-gebaseerde ideeën en oplossingen, is natuurlijk alleen mogelijk als de juiste technische structuur voor handen is. Data moet voorhanden en inzichtelijk zijn. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een team samenstelt met de juiste kenmerken en vaardigheden.

  • U hebt iemand nodig die veel kennis heeft van de sector en liefst ook veel ervaring heeft met het implementeren van bedrijfsprocessen.
  • Iemand met een IT-achtergrond en IT-ervaring binnen de sector is een absolute must.
  • Ten slotte hebt u een ervaren analytics professional nodig, die de data kan begrijpen en klaarmaken voor dagelijks gebruik. Deze persoon moet ook overzicht hebben van het opzetten en evalueren van het data analyse model.

Schat de ROI van uw datadriven project voor draagvlak

De ROI van een analytics project kan geschat worden met behulp van een methodologie die key value drivers identificeert en kosten schat. Bijvoorbeeld de kosten voor geïnvesteerde tijd, het aantrekken van nieuw talent, opleidingskosten, maar ook de tijd van SME’s (Subject Matter Experts). Als u een cultuur van data analyse wilt creëren is het belangrijk dat iedereen, en ook de directie, een duidelijk beeld heeft van de te verwachten kosten en resultaten van zo’n traject.

Begin met de data die u al hebt

Wachten op de perfecte data kost tijd en kan u ook kansen doen missen. Maak daarom gebruik van analytics technieken die zogenaamde ‘gaten’ in uw data kunnen invullen. Zie de beschikbare data als een puzzel: de eerste stukjes zijn vaak het moeilijkst te plaatsen en de laatste stukjes het gemakkelijkst. Als u al enigszins gevorderd bent met die puzzel is het goed mogelijk om af te leiden hoe de ontbrekende stukjes er ongeveer uit moeten zien. Data analytics technieken kunnen worden toegepast om die ontbrekende stukjes data in te vullen.

Lever uw resultaten periodiek

In plaats van het implementeren van een groot data-traject over meerdere jaren kunt u beter zorgen dat u het tempo erin houdt en al snel resultaten kunt leveren. In eerste instantie zorgt dit ervoor dat u sneller feedback krijgt van uw stakeholders en van de eindgebruikers. Het kan zijn dat u aanpassingen moet doen aan uw model, wat u altijd liever aan het begin van het proces weet. Zodra u een werkend prototype hebt kunt u dit enerzijds gebruiken om feedback te krijgen van de eindgebruikers, maar ook om ze te overtuigen om uw nieuwe data-omgeving daadwerkelijk te gaan gebruiken. Ten slotte zorgt deze manier van werken ook voor een snellere return on investment. 

Wilt u meer weten over data-gedreven werken?

Meer resources nodig? Ga dan naar ons download center!

Ga naar download center