Artikel
Geschreven door Pauline Demacker
Posted on 16-09-2013

Hoe gaat u als werkgever om met het groeiend aantal loonbeslagen?

293 keer gelezen

Steeds meer werknemers krijgen te maken met loonbeslagen. U zult het ook merken. Als werkgever heeft u er een dagtaak aan alle loonbeslagen administratief af te handelen. De vraag is, kan dat niet anders? Hoe ver gaat uw zorgplicht als werkgever om werknemers te helpen bij het onder controle krijgen van hun financiële problemen? Enkele ervaringen en tips uit de praktijk.

Wat is een loonbeslag?

Het Nibud geeft de volgende definitie van een loonbeslag:

“Als u uw financiële verplichtingen niet na kunt komen, kan de deurwaarder beslag leggen op een (deel van) uw inkomen. De deurwaarder kan alleen tot beslag overgaan met een vonnis van de rechter.”

Groei aantal loonbeslagen

Hoewel exacte cijfers niet bekend zijn, blijft het aantal loonbeslagen in Nederland groeien. Steeds meer werkgevers hebben op hun administratie extra personeel nodig dat de afhandeling van de loonbeslagen coördineert. Deze afhandeling kost werkgevers veel tijd en energie en brengt bovendien extra kosten met zich.

Zorgplicht voor werkgevers

Werkgevers hebben de taak loonbeslagen efficiënt en zorgvuldig af te handelen. Als de deurwaarder daarom vraagt, is de werkgever verplicht opgave te doen van de bronnen van inkomen van de werknemer (loon, vakantiegeld, onkostenvergoedingen, etc.). Daarnaast heeft de werkgever de plicht alles onder zich te houden dat zij de werknemer verschuldigd is en door het beslag wordt geraakt. Na verkrijging van een titel volgt betaling aan de deurwaarder.

Achterliggende problemen loonbeslag

Naast het administratief goed afhandelen van loonbeslagen, is het voor werkgevers zaak ook aandacht te besteden aan de achterliggende problemen. Werknemers worden niet zomaar geconfronteerd met loonbeslagen. Aan sommige werknemers merken werkgevers op het werk niets; anderen gedragen zich opeens vreemd. Zo vertelde een werkgever mij laatst over een werknemer die net zoveel loonbeslagen had als de beslagvrije voet toeliet. Hoewel deze werknemer op zich een goede arbeidskracht was, werden zijn privéproblemen ineens vermengd met zijn zakelijke leven, toen hij ‘voor het voorschieten van een teamuitje’ € 1.000 van een collega leende. U begrijpt het al, dit bedrag werd niet meer terugbetaald. De collega beklaagde zich hierover bij de directie. Mijn advies was om tijdens het gesprek met de betreffende werknemer niet alleen in te gaan op het terugbetalen van het geleende geld, maar ook navraag te doen naar de onderliggende problematiek. De werknemer bleek niet goed te begrijpen welke instanties hem zouden kunnen helpen. De werknemer zag door de bomen het bos niet meer. De werkgever heeft hem geadviseerd contact op te nemen met bedrijfsmaatschappelijk werk. Daarnaast hebben werkgever en werknemer samen een intakegesprek bij Bureau Schuldhulpverlening geregeld. Op deze manier kreeg de werknemer een zetje in de goede richting om met behulp van deskundigen zijn financiële situatie weer op orde te krijgen. Niet alleen de werknemer, maar ook de werkgever was hiermee geholpen.

Tip voor de ondernemer: vraag naar achterliggende problemen en bied hulp aan!

Hoewel het uiteraard niet primair de verantwoordelijkheid van de werkgever is financiële problemen van werknemers op te lossen, heeft de werkgever op dit punt wel een zekere zorgplicht. Het soepel afhandelen van loonbeslagen is één. Maar om te voorkomen dat de problemen voortduren, is het daarnaast raadzaam om met werknemers te praten over de achterliggende problemen en hulp aan te bieden bij het oplossen daarvan.