Artikel
Geschreven door Marcel van Es
Posted on 28-11-2013

Hoe te voorkomen dat leiden lijden wordt

90 keer gelezen

Ik geef het je te doen; iconische leiders als Ad Scheepbouwer en Gerard Kleisterlee opvolgen. Vanaf 2011 staan Eelco Blok en Frans van Houten aan het roer van respectievelijk KPN en Philips. Het is de heren nogal uiteenlopend vergaan. Hoe ervoor te zorgen dat leiden geen lijden wordt.

Verbonden zijn

Leiden is een sociale interactie van zenden en acceptatie die op een bepaald moment in een bepaalde situatie plaatsvindt. Goede leiders kijken niet alleen naar wat zij willen bereiken, zij kijken naar mensen. Omdat mensen alleen voor mensen werken, is het de kwaliteit van de relatie tussen leiders en volgers die onmisbaar is voor succesvol leiderschap. Leiders hebben kwaliteiten en capaciteiten ontwikkeld waardoor zij een rol kunnen spelen voor en met anderen. Succesvolle uitvoer van deze rol is alleen dan mogelijk als leiders verbonden zijn met de personen aan wie leiding wordt gegeven.

Bepalende context

Succesvol leiderschap kan niet worden gevat in een boek of cursus, noch kan het gereduceerd worden tot een formule. Leiderschap is situatie afhankelijk en daarmee een gevoelige en delicate aangelegenheid. Het ene moment is het nodig om mensen heel duidelijk aan te geven wat er moet gebeuren. Het andere moment kan worden volstaan met het aangeven van een richting of doel om vervolgens anderen te inspireren en te motiveren (vergeet ook niet te controleren en te corrigeren!) de weg naar het doel zelf te laten bepalen. Bewust zijn van de context waarin wordt leiding gegeven is daarom essentieel.

Overtuiging hebben

Leiders moeten bovenal echte mensen van vlees en bloed blijven en geen product van de projectie die zij menen te ontwaren bij hun volgers. Authenticiteit is in alle gevallen voor leiders het kompas waarop blind kan worden gevaren. Dit vergt een vermogen om af te gaan op intuïtie en afstand te nemen van rationele ervaringen vanuit het verleden. Ja, leiders spelen een rol, maar die rol moet wel met overtuiging worden gespeeld zodat voor het publiek een geloofwaardige performance wordt neergezet. De rol moet binden, boeien en beroeren. Het moet een rol zijn die passend is voor een leider. Een rol die de leider zelf heeft gekozen. Leiders zijn het effectiefst als ze overtuigd zijn dat ze leiding kunnen geven aan zichzelf.

Dit artikel is geschreven in het kader van de FD Gazellen Awards 2013. Jaarlijks zetten het Financieele Dagblad en Graydon de snelst groeiende bedrijven van Nederland in de spotlight met deze onderscheiding. Deze bedrijven dragen sterk bij aan de werkgelegenheid en het herstel van de Nederlandse economie. Graydon steunt ondernemend Nederland bij hun uitdaging om snelle groei in goede banen te leiden en voorziet  de lezers tot aan de finale van de FD Gazellen via dit medium door middel van artikelen, onderzoeken en cases. Hierbij wordt vooral gekeken naar zaken als de juiste inzet van kennis en kapitaal om verdere groei te kunnen realiseren; het bedrijf financieel gezond te houden en de concurrentie voor te blijven.