Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 31-10-2014

Hoe ziet een gerechtelijke incassoprocedure eruit?

1922 keer gelezen

Wanneer uw mogelijkheden om uw factuur betaald te krijgen uitgeput zijn, wordt het tijd om naar de rechter te stappen.  De gerechtelijke incassoprocedure is bedoeld om van de rechter een vonnis te krijgen waarin de schuldenaar veroordeeld wordt tot het betalen van uw openstaande vordering. Met dit vonnis van de rechtbank in uw hand kunt u beslag laten leggen op bankrekeningen of bezittingen van de schuldenaar. Een advocaat of deurwaarder kan u daarbij helpen. Lees wat u te wachten staat tijdens de gerechtelijke incassoprocedure in 6 simpele stappen.  

De gerechtelijke incassoprocedure: 6 stappen

Stap 1. De vertegenwoordiging: wie zal uw rechten verdedigen? 
 De incassoprocedure begint met het inschakelen van een goede vertegenwoordiging. Is de vordering onder de €25.000, dan mag u zelfstandig opereren, daarboven bent u verplicht een advocaat in te schakelen. In ieder geval is het raadzaam om bij kleine bedragen een deurwaarder in de arm te nemen om u te verdedigen tijdens de incassoprocedure. 

Stap 2. De dagvaarding: waarom heeft u recht op geld? 
Al dan niet samen met uw vertegenwoordiger stelt u een dagvaarding op. In de dagvaarding staat omschreven waarom u vindt dat u recht hebt op het geld. Daarnaast moet u aangeven welke stappen u al hebt ondernomen om het geld te incasseren, maar ook een opgave geven van de extra gemaakte kosten tot dusver. Ook staat hierin de datum waarop of waarvoor de gedaagde zich moet verweren.

Stap 3. Conclusie van antwoord: wat is het verweer van de schuldenaar?
Het verweer van de gedaagde  heet de conclusie van antwoord. Hierin schrijft de gedaagde waarom hij/zij vindt dat hij/zij niet hoeft te betalen. Het komt vaak voor dat er überhaupt niet gereageerd wordt op een dagvaarding. De rechter spreekt zich dan meestal uit voor de schuldeiser. Dit wordt een verstekvonnis genoemd. Hoewel dit gunstig lijkt, betekent het in de praktijk vaak dat er niets meer te halen valt bij de schuldenaar…

Stap 4. Comparitie: op een akkoord gooien? 
Het komt vaak voor dat de rechter na de conclusie van antwoord beide partijen tot zich roept om tot een overeenstemming of deal te komen. Als dit lukt worden de hier gemaakte afspraken vastgelegd in een zogenaamd proces-verbaal. Bij het niet nakoming van deze afspraak wordt dit proces-verbaal vervolgens gebruikt als vonnis. Hoe ziet de gerechtelijke incassoprocedure eruit?

Het eindvonnis wordt schriftelijk gestuurd aan beide partijen. Wanneer partijen het niet eens zijn met het vonnis, kan er hoger beroep worden ingesteld. Dit is voor de gedaagde niet mogelijk wanneer hij in het geheel niet gereageerd heeft. In de meeste gevallen is een vonnis ‘uitvoerbaar bij voorraad’, wat inhoudt dat het vonnis direct ten uitvoer kan worden gebracht, zelfs al gaat de gedaagde in hoger beroep. 

Stap 5. Conclusies van repliek en dupliek: voldoende informatie 
Wanneer er geen comparitie plaatsvindt, mag u als eiser reageren op de antwoorden van de gedaagde: de conclusie van repliek. Daarna is het weer de beurt aan de schuldenaar: de conclusie van dupliek. De rechter heeft nu in principe voldoende informatie om een vonnis uit te spreken. Heeft hij dat niet, dan kan hij beide partijen oproepen een verdere toelichting te geven. 

Stap 6. Vonnis en tussenvonnis
Soms kiest een rechter ervoor om een tussenvonnis te geven, in plaats van een uiteindelijk vonnis. Dit is bijvoorbeeld als de rechter vindt dat een van de partijen moet bewijzen dat hij/zij wel of niet betaald heeft, of bepaalde delen van de vordering alvast toegewezen kunnen worden. 

Faillissementsaanvraag als oplossing

In sommige gevallen kan het slimmer zijn om niet een gerechtelijke incassoprocedure te starten, maar om het faillissement van de debiteur bij de rechtbank aan te vragen. Bij een faillissementsaanvraag heeft u vaak in een tijdsbestek (meestal binnen vier weken) inzicht of debiteur wel in staat is om een vordering te betalen. Kijk voor meer informatie op het blog aanvraag van faillissement als pressiemiddel.

Meer weten of hulp nodig bij uw incassoprocedure? Kijk dan ook op onze website.

Wilt u meer weten over wat u kunt doen wanneer u last heeft van wanbetalers? Ga dan direct naar ons download center en download gratis onze cue card!

Download de cue card