Artikel
Geschreven door Bart ten Cate
Posted on 11-12-2013

Incassobureau is het woord van de week

64 keer gelezen

Als ondernemer kom je veel termen tegen. Wij lichten elke week een relevant begrip toe, zodat je precies weet wat ermee bedoeld wordt. Het woord van deze week: Incassobureau.

Wat is een incassobureau?

Een incassobureau is een onderneming die zich in opdracht van bedrijven bezighoudt met het innen van vorderingen

Wat doet een incassobureau?

Een incassobureau is gespecialiseerd in het innen van openstaande facturen. Na het indienen van een vordering gaat het incassobureau een minnelijk traject opstarten. Dit betekent dat het incassobureau uw debiteur gaat aanmanen, zowel per brief, e-mail , fax als telefoon om de debiteur tot betalen over te laten gaan. Hoe het exacte minnelijke traject eruit ziet, is per incassobureau verschillend.

Wat is een incassobureau

Mocht het niet lukken om de vordering om de vordering binnen het minnelijk traject te incasseren, dan kan het incassobureau je adviezen geven bij juridische incasso; om gerechtelijk een betaling af te dwingen bij een debiteur. Bij meerdere incassobureaus zijn er mogelijkheden om het juridische traject voor een vast bedrag af te kopen. Het incassobureau zal in deze situatie (meestal in samenwerking met een advocaat) een juridisch haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Wat heb je aan een incassobureau?

Een incassobureau is, zoals eerder benoemd, specialist  in het innen van “moeilijke” vorderingen. Een incassobureau kan een onderneming helpen om niet betalende debiteuren toch tot betaling over te laten gaan waardoor afschrijvingen, renteverlies en de risico’s op non-betaling tot een minimum beperkt worden.

Het uit handen geven van een vordering aan een incassobureau is in sommige gevallen helaas noodzakelijk. Niet betaald worden is geen optie, dus schakel tijdig het incassobureau in om afschrijvingen te voorkomen.

Wat is een incassobureau

Wat is de kracht van een incassobureau?

Medewerkers van een incassobureau zijn bedreven in het pareren van veelgehoorde “smoezen” van debiteuren. Door in gesprek te gaan met een debiteur, kunnen zij analyseren of de debiteur een “Niet-Willer” of een “Niet-Kunner” is met betrekking tot het betalen van een vordering.

Een andere belangrijke kracht van een incassobureau is het “Vreemde ogen dwingen principe.”  Een aanmaning op briefpapier van een incassobureau heeft meer effect doordat je als organisatie laat zien dat je een onbetaalde vordering serieus neemt.

Schaadt het inschakelen van een incassobureau de klantrelatie?

Veel bedrijven denken dat als je een vordering uit handen geeft aan het incassobureau, je gelijk afscheid neemt van je klant. Dit is in de praktijk niet zo; het incassobureau heeft juist ook oog voor uw klantrelatie

Lees meer over het thema incassobureau

> Incasso is het woord van de week
> Zes belangrijke trends en ontwikkelingen in de incasso industrie
> 10 tips om te voorkomen dat je met een fout incassobureau in zee gaat
> Hoe weet je of je een incassobureau kunt vertrouwen?