Artikel
Geschreven door Frederik Van Royen
Posted on 28-04-2017

Internationale wanbetaling voorkomen en herstellen

298 keer gelezen

Het vrije verkeer van goederen en diensten in Europa zorgt voor veel praktische voordelen in het zakenleven. Maar stelt u zich eens voor dat u een product over de grens verhandelt, maar uw klant in het buitenland niet betaalt. Hoe komt u dan nog aan uw geld? Gelukkig beschermen een Europese richtlijn en twee Europese rechtsregels u tegen Europese wanbetalers.

Late betalingen: moedwilligheid of niet?

Soms betalen buitenlandse klanten niet met opzet te laat. Toch kost het u veel tijd om onbetaalde facturen achterna te zitten. Daarom is de Single Euro Payments Area (SEPA) in het leven geroepen. SEPA maakt het gemakkelijker om betalingen binnen de Europese Unie met dezelfde betaalmiddelen af te handelen. Het gevolg is dat facturen vandaag de dag sneller worden betaald.

U kunt ook te maken krijgen met bedrijven die uw factuur bewust onbetaald laten. Ze hebben bijvoorbeeld een minder persoonlijke band met u als leverancier. Wellicht voelen ze zelfs minder druk om stipt te betalen, omdat ‘u toch zo ver weg bent’. Europa heeft dat ingezien en heeft daarom drie manieren gecreëerd om u te beschermen tegen internationale wanbetalers.

Naast risico's met betrekking tot betaling, zijn er nog andere zaken om rekening mee te houden bij internationaal ondernemen. Denk hierbij aan verschillen tussen taal en cultuur of verschillen in wet- en regelgeving. In de ePaper 'Hoe vermindert u de risico's bij internationaal ondernemen?' leest u hier meer over én leert u deze risico's te vermijden.

Hoe beschermt Europa u tegen internationale wanbetalers?

Ten eerste is de Europese betalingsrichtlijn het leven ingeroepen. Het houdt in dat in alle lidstaten één uniforme betalingstermijn van 60 dagen geldt. Hiermee worden betalingen tussen bedrijven uit de verschillende Europese lidstaten dus vereenvoudigd.

Daarnaast helpt het Europese betalingsbevel om ‘onbetwistbare’ schuldvorderingen sneller te innen. ‘Onbetwist’ betekent in dit geval dat de wanbetaler zijn schuld erkent en zich niet verdedigt. U dient hiervoor online een aantal formulieren in te vullen. Vervolgens start een vaste procedure die uit tien stappen bestaat.

Tot slot bestaat de Europese procedure voor invordering, een procedure voor de invordering van bedragen tot € 2.000. Ook deze procedure bestaat uit tien stappen en vereist de invulling van een aantal online formulieren. De procedure verloopt volledig automatisch.

De genoemde formulieren kunt u eenvoudig downloaden via het Europees e-justitieportaal.

De tien te volgen stappen zijn uitvoerig uitgelegd in onderstaand ePaper dat u gratis kunt downloaden.

Drie manieren om u te beschermen u tegen Europese wanbetalers

Internationale incasso

Laat achterstallige betalingen van een internationale klant in ieder geval niet te lang voortslepen. Als u het niet ziet zitten om alle administratie zelf te doen, dan kunt u ook rekenen op de expertise van een incassobureau, dat over de modernste technieken, systemen en de ervaring beschikt om internationale wanbetalers aan te zetten tot betalen. Kies daarbij voor een incassobureau dat over een sterk Europees netwerk beschikt, zodat u via één contactpersoon in Nederland druk kunt zetten op uw debiteur in het buitenland.

Graydon heeft een netwerk om de debiteur volgens de lokale gebruiken en in zijn eigen taal aan te spreken. Onze collega’s ter plaatse zorgen er op een klantvriendelijke manier voor dat uw debiteur tot betaling overgaat en niet aan zijn verplichtingen ontsnapt.

Beter voorkomen dan genezen

Of de late betaling nu het gevolg is van opzet of niet, voorkomen is nog altijd beter dan het achteraf op te moeten lossen. Internationaal ondernemen biedt kansen, maar brengt ook meer risico’s met zich mee. Daarom is het zeer nuttig om u van tevoren te informeren over uw (nieuwe) buitenlandse zakenpartner. Wanneer u dit pas doet bij het uitblijven van betaling, dan bent u namelijk al te laat. Gebruik hiervoor de checklist voor veilig internationaal ondernemen. Hierin vinkt u voordat u met een internationale zakenpartner in zee gaat, de punten af waarmee u zijn integriteit kunt controleren.

Gespecialiseerde kantoren zoals Graydon vertalen gegevens uit verschillende databronnen naar inzichten. Deze inzichten helpen u om gefundeerde en veilige kredietbeslissingen te nemen, zowel in binnen- als buitenland. Het geeft u zekerheid over correcte betaling of niet. Screent u uw internationale partners vooraf of beschermt u zich op een andere manier? 

Meer weten over veilig internationaal ondernemen?

Download dan onderstaand ePaper over het verkleinen van de risico's van zakendoen over de grens. Hierin vindt u ook tips om deze risico's (waaronder wanbetaling) tegen te gaan.

Verkrijg hier de ePaper