Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 10-09-2013

"It's the Digital Economy, Stupid!"

38 keer gelezen

Deze maand staat bij Graydon in het teken van de Big Data revolutie. Tegenwoordig wordt namelijk bijna alles omgezet in digitale gegevens en als we niet oppassen nemen de data binnenkort zelfs een loopje met ons. Het is één van de belangrijkste ontwikkelingen van de 21e eeuw en de revolutie bevindt zich nog steeds in een beginstadium!

Mijn oog viel op een bijzonder interessante column van Eurocommissaris Neelie Kroes in het FD. Want hoewel de digitale revolutie het misschien niet zo nauw neemt met de privacy van burgers, is de ijzeren Rotterdamse politica ervan overtuigd dat dit tijdperk mogelijkheden biedt voor de creatieve en flexibele ondernemer.
 

Digitale revolutie komt op stoom

De oplettende lezer zal de titel van mijn blog al gelinkt hebben aan de slogan waarmee Bill Clinton in 1992 de aanpak van de toenmalige Amerikaanse recessie tot speerpunt van zijn presidentscampagne maakte: “It’s the economy, stupid!” Het leverde hem uiteindelijk de gewenste functie binnen het Witte Huis op. Anno 2013 bevinden wij ons in een soortgelijke situatie, alleen heeft het speelveld zich verplaatst naar de digitale wereld. ‘Gewoon je werk doen is niet meer voldoende.’ In de afgelopen 2 jaar werd meer informatie geproduceerd dan in de 2000 jaar ervoor. Beschikbare digitale informatie wordt steeds beter gekoppeld om te komen tot analyses, voorspellingen, onderzoeksresultaten en inzicht in het gedrag van mensen.
 

Faillissement als waardevolle ervaring

Onlangs oreerde een bevlogen Mark Rutte tijdens de jaarlijkse H.J. Schoo lezing dat voor ondernemers de tijd van reageren voorbij is. Zij moeten op zoek naar niches van de markt waar nog wel omzet te halen is en vooral niet bang zijn om op hun bek te gaan. Een keer opnieuw beginnen is eerder een waardevolle ervaring dan een verloren avontuur. Zo lang je in staat bent bij een volgende missie op een creatieve manier vorm te geven aan de nieuwe eisen van de tijd, zijn de eerdere teloorgangen louter constructief geweest.
 

Jonge start-ups meest flexibel

Neelie Kroes over de economische crisis en ondernemen anno 2013:

“Oude zekerheden dienen te worden losgelaten en kansen moeten worden gecreëerd. De bereidheid om te veranderen, ons eigen aanpassingsvermogen, is de springplank naar een betere toekomst. Een baan voor het leven is voorbij. Om- en bijscholing wordt de norm, gebaseerd op de vraag. De politieke oppositie denkt na over hoe er samengewerkt kan worden met het kabinet. Geen regulerende overheid, maar ruimte voor burgers en bedrijven met initiatief. Waar je de bereidheid tot verandering, kansen creëren en out- of- the-boxdenken heel sterk ziet, is bij jonge start-ups.”
 

Gevaren aan digitale revolutie

Het is duidelijk dat VVD prominenten Neelie Kroes en Mark Rutte in deze tijd genoeg aanknopingspunten zien voor de hardwerkende ondernemer. Interessant zal zijn of een tsunami aan digitale informatie, en dan met name de analyse daarvan, de risico’s en nadelen niet te boven zal gaan. Inmiddels is het namelijk al mogelijk patronen in het dagelijkse leven van de burger te ontdekken die het menselijke brein te boven gaan. De kans bestaat dat wanneer mensen geheel op data gaan vertrouwen, zij niet meer zien wat in de echte wereld gebeurt. Erger nog: grove schendingen van hun privacy worden als vanzelfsprekend beschouwd.  

Wilt u hier meer over lezen? Lees dan het boek ‘Big Data Revolutie' van auteurs Victor Mayer-Schönberger & Kenneth Cukier.