Artikel
Geschreven door Nikkel Kebsi
Posted on 06-01-2016

Jaarrekening vertelt hoeveel bedrijfsovername kost

2567 keer gelezen

Wanneer u een bedrijf gaat overnemen, wilt u natuurlijk weten hoeveel geld dat gaat kosten. Houd er rekening mee dat er voor beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen verschillende formules zijn om de kosten te berekenen. Ten slotte geeft de ondernemingswaarde u een goede indicatie van de kosten van een bedrijfsovername. Deze waarde is af te leiden uit de jaarrekeningen.

Formule voor beursgenoteerde ondernemingen

Voor beursgenoteerde ondernemingen is de berekening van de ondernemingswaarde – in het Engels 'Enterprise Value' – het makkelijkst. Als vertrekbasis neemt u daarbij de beurskapitalisatie. U berekent dit door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers. Wie dit bedrag uitgeeft, heeft dus alle aandelen in handen.

Combineer jaarrekeningen en beurskoers

Toch bent u nog niet klaar als u de ondernemingswaarde heeft berekend. Bij een beurskapitalisatie moeten namelijk nog alle leningen geteld worden, want die moet u ooit nog terugbetalen. De cijfers van die leningen vindt u in de jaarrekeningen. Zodoende kunnen twee bedrijven met dezelfde beurskapitalisatie een verschillende ondernemingswaarde hebben. Het bedrijf met de hoogste leninglast zal de ondernemer in dat geval het meeste kosten.

Van de som van de beurskapitalisatie en de leningen moet uiteindelijk nog de cash in het over te nemen bedrijf worden afgetrokken. Dat geld kan de overnemer direct gebruiken om schulden af te lossen. Uiteindelijk is de ondernemingswaarde dus het bedrag dat u moet afdragen om het bedrijf volledig en schuldenvrij in handen te krijgen.

Formule niet-beursgenoteerde ondernemingen

Voor niet-beursgenoteerde ondernemingen is de berekening een stuk lastiger. Hier is geen sprake van een beurskapitalisatie. De ondernemingswaarde moet dus op een andere manier berekend worden. Bijvoorbeeld door de waarde te vergelijken met beursgenoteerde ondernemingen die verkocht zijn.

We maken twee berekeningen.

Berekening 1. Hoeveel bedroeg de verhouding tussen de ondernemingswaarde en de bedrijfswinst (Ondernemingswaarde of enterprise value / bedrijfswinst of ebit)?
Deze ratio geeft aan van hoeveel jaar men de winst uit de dagelijkse activiteiten opzij moet zetten om de overname volledig te kunnen terugbetalen. Is dat gemiddeld 7 bij de beursgenoteerde ondernemingen in uw sector, dan kunt u 7 keer de bedrijfswinst van de niet-beursgenoteerde onderneming nemen om tot de ondernemingswaarde te komen.

Berekening 2. De verhouding tussen de ondernemingswaarde en de bedrijfscashflow (enterprise value/ebitda).
Deze alternatieve ratio geeft aan van hoeveel jaar u die cashflow moet hebben om de overname te financieren.

Meer vergelijkingspunten in de Verenigde Staten

In de VS is het veel makkelijker om te vergelijken, omdat er veel meer genoteerde bedrijven zijn dan hier. Bovendien worden er ook meer privétransacties publiek gemaakt. Dit betekent dat het berekenen van de waarde van een onderneming in Europa vaak op een andere manier wordt gedaan. De meest gebruikte manier is de DCF (of Discounted Cashflow methode). Hierbij worden alle toekomstige inkomsten geschat en vervolgens naar huidige euro’s omgerekend. Het probleem daarvan is dat het bij een schatting blijft en dat er dus niet exact kan worden gezegd wat de waarde van een onderneming is.

Bereken economische aankoopprijs

Als u van de ondernemingswaarde de uitstaande leningen aftrekt, dan krijgt u de waarde die u kunt betalen voor de overname van de aandelen. Vervolgens kunt u van dit bedrag nog het geld dat de over te nemen onderneming nog op rekening heeft staan. U betaalt immers een euro om een euro te krijgen. Zo berekent u de economische aankoopprijs.

Meer weten? Lees ook:

Jaarrekening lezen voor Dummies