Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 24-10-2013

Met de Green Deal doet u duurzaam zaken met hulp van de overheid

55 keer gelezen

Green Deal: banken gaan duurzame energie ondersteunen. Nederland wil toe naar een economie waarin duurzaamheid en economische groei hand in hand gaan. Groei die niet ten koste gaat van het milieu, maar rekening houdt met de leefomgeving en behoeften van volgende generaties.

Duurzaam Nederland

Om dit te bewerkstelligen heeft de overheid de ‘Green Deal’ bedacht. Er zijn al bijna 150 ‘Green Deals’ gesloten met verschillende groeperingen. Nu heeft de overheid de banken ook aan boord gehaald.

Green Deal: overheid faciliteert duurzame projecten

Agentschap NL is een onderdeel van de rijksoverheid wat diensten aanbiedt aan ondernemers met duurzame, innovatieve of internationale ambities. De zogenaamde Green Deal is in het leven geroepen om barrières te slechten waartegen ondernemers aanlopen bij de uitvoering van duurzame initiatieven. De rol van het agentschap komt tot uitdrukking op verschillende gebieden, van het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving, het leveren van netwerken tot het toegang verschaffen tot de kapitaalmarkt. Duurzame plannen kunnen voorgelegd worden aan het agentschap waarna binnen anderhalve maand duidelijk wordt of de initiatiefnemer ondersteuning krijgt van de rijksoverheid.

Bijna 150 Green Deals gesloten

Inmiddels zijn er al bijna 150 Green Deals gesloten. De deals variëren van het verduurzamen van de bedrijfsvoering van Nederlandse zwembaden tot het stimuleren van het gebruik van LNG (gas) voor het transport van binnenvaartschepen.

Green deals in Nederland

Om ervoor te zorgen dat deze projecten in de toekomst voldoende funding krijgen, heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken een Green Deal gesloten met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), vertegenwoordigd door Chris Buijink, en de Groenbanken, vertegenwoordigd door Itske Lulof van Triodos. Chris Buijink is sinds 1 juni de nieuwe topman van de NVB. Daarvoor was hij al sinds 2007 de hoogste ambtenaar op het Ministerie van Economische Zaken. Triodos is zoals u weet een ‘groene’ bank, zij investeert vooral in duurzame en groene projecten. Triodos heeft dankzij de financiële crisis een enorme groeispurt doorgemaakt en in het afgelopen half jaar kreeg zij er nog eens 40.000 rekeninghouders bij.

Minister Kamp Green Deal

Expertisecentrum duurzame energie

Hoe gaat het er in de praktijk uitzien? De banken gaan een expertisecentrum opzetten waar mensen komen te zitten die initiatiefnemers op het gebied van duurzame energie gaan adviseren en begeleiden met betrekking tot het aantrekken van financiering. Vooral kleinere en complexe projecten voor duurzame energieopwekking gaan hiervan profiteren omdat zij in het verleden vaak moeite hadden om (voldoende) financiering voor hun plannen te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan tuinbouwbedrijven die duurzame aardwarmte willen gebruiken voor de verwarming van hun kassen.

Het expertisecentrum wordt aangestuurd door de Groenbanken. Zij leveren de voorzitter van de stuurgroep en leveren daarnaast ook advies-uren. Hoewel Triodos van origine een groenbank is, hebben de meeste reguliere banken inmiddels ook een ‘groene’ tak. Dit verklaart ook de deelname van de NVB aan deze deal.   

Enorme kansen bedrijfsleven

Uiteindelijk is het van het grootste belang dat nieuwe ideeën over duurzame energie van de grond komen. Met de opwarming van de aarde en de verwachte bevolkingsgroei naar 9 miljard mensen in 2050 liggen er voor het bedrijfsleven enorme kansen. Het is een uitstekend idee om de financiering hiervan nu integraal aan te pakken.