Artikel
Geschreven door Frans van den Heuvel
Posted on 19-03-2019

Is mijn bedrijf financieel gezond?

1659 keer gelezen

Gaat het goed met uw organisatie en wilt u groeien? En gaat u hiervoor meer en meer een beroep doen op financiële middelen? Dan is het noodzakelijk om de financiële gezondheid van uw onderneming te blijven monitoren. In eerdere blogs over het kiezen van de juiste groeistrategie voor uw bedrijf lazen we al dat veel snelgroeiende bedrijven in de problemen komen met hun cashflow. Ze hebben onvoldoende zicht op wat er binnenkomt en wat eruit gaat. Met deze checklist kunt de financiële gezondheid van uw bedrijf beter in de gaten houden bij groei.

Check de financiële gezondheid met deze kengetallen

Grofweg zijn er vier kengetallen die een goed inzicht geven. In de beknopte beschrijving hieronder leest u hoe u deze in kaart brengt. Wilt meer informatie over deze kengetallen en ze stap voor stap berekenen? Download dan ‘Jaarrekening lezen voor Dummies’.

Check 1: kijk naar uw kortlopende schulden

Kijk allereerst of u in staat bent om aan uw kortlopende betaalverplichtingen te voldoen aan de hand van uw liquiditeit en werkkapitaal. Hieronder worden deze twee begrippen uitgelegd.

 • Liquiditeit: Liquiditeit geeft antwoord op de vraag of u alle verplichtingen die u hebt, zoals salarissen, belastingen en rekeningen op tijd kunt betalen.
  • Kort gezegd kijkt u wat uw kortlopende verplichtingen zijn;
  • en of u die wegstrepen met de vlottende activa (cash, voorraden en debiteuren).
  • U kijkt tevens of u de vlottende activa (voorraden en debiteuren) kunt verkleinen ten opzichte van uw verplichtingen. Het is soms beter geld op uw bankrekening te hebben dan dat het vast zit in voorraden of traag betalende klanten.
  • Voor een gezonde liquiditeit geldt over het algemeen dat de vlottende activa en de liquide middelen samen tenminste 1,5 keer het bedrag is dat u als kort vreemd vermogen heeft. Anders gezegd; alles wat u op korte termijn te gelde kunt maken moet 1,5 keer het bedrag zijn dat u op korte termijn moet betalen aan banken of leveranciers.
  • Een snelle manier om de liquiditeit te verhogen, is door uw cashflow te verbeteren.
 • Werkkapitaal: Ook bij werkkapitaal kijkt u namelijk of u kunt voldoen aan uw dagelijkse betaalverplichtingen.
  • Het werkkapitaal wordt berekend door de balanspost kortlopende schulden van de balanspost vlottende activa (kortlopende bezittingen) af te trekken. 
  • De hoogte van het werkkapitaal zegt iets over de ruimte die er bestaat om nog kortlopende verplichtingen aan te gaan. Wanneer het werkkapitaal negatief is, bestaat er vanuit een balansperspectief, geen ruimte meer om nog kortlopende verplichtingen aan te gaan.
  • Goed debiteurenbeheer is een manier om werkkapitaal te verhogen. Check bijvoorbeeld vooraf altijd de kredietwaardigheid en monitor uw klantenbestand op financiële veranderingen. Lees meer tips over hoe u uw werkkapitaal kunt verbeteren.

Check 2: hoe is uw bedrijf gefinancierd?

Niet alleen is uw liquiditeit belangrijk. Ook is het goed om te weten hoe uw bedrijf gefinancierd is. Niet alleen voor u, ook voor eventuele investeerders.

 • Solvabiliteit: Solvabiliteit zegt iets over de manier waarop uw bedrijf gefinancierd is. Het is het percentage dat de eigenaar zelf in zijn onderneming heeft gestopt ten opzichte van de totale financiering. De ratio geeft daarmee aan in welke mate een bedrijf afhankelijk is van vreemd vermogen.
  • De solvabiliteit is een kengetal dat u niet zo vaak hoeft te monitoren; eenmaal inzicht, dan verandert er vaak niet zoveel of zo snel. Tenzij u tijdens groei veel nieuwe investeerders aantrekt.
  • De solvabiliteit kan bij groei een interessante ratio zijn voor externe investeerders. Zij willen bijvoorbeeld weten in hoeverre u uw schulden kunt terugbetalen, wanneer het bedrijf  onverwachts wordt opgeheven.

Meer weten over het aantrekken van externe financiering? Lees dan ook deze whitepaper, dit blog over financiering voor het MKB of ons blog over crowdfunding voor bedrijven.

Check 3: kijk naar uw rendement

Ook de winstgevendheid van een bedrijf is belangrijk. Hier krijgt u inzicht in door de rentabiliteit te onderzoeken.

 • Rentabiliteit: Dit wordt vaak ook wel rendement genoemd. Dit cijfer zegt iets over hoeveel rendement een ondernemer behaalt met zijn bedrijf.
  • Stel, u stopt 200.000 euro in uw bedrijf en behaalt u 50.000 winst per jaar, dan is uw rendement op geïnvesteerd vermogen 50.000 (25%).
  • Nu kijkt u alleen naar uw eigen rendement als investeerder. Belangrijker is het dat u ook kijkt naar het bedrijfsrendement. In dat geval deelt u de winst door het balanstotaal en vermenigvuldig dit met 100 procent.

Check 4: Bekijk de activiteitenratio’s

Activiteitenratio’s bieden ook belangrijke inzichten om te kijken of uw bedrijf financieel gezond is. Met activiteitenratio’s kunt u namelijk de efficiency van uw eigen onderneming analyseren.

 • Activiteitenratio’s: Met activiteitenratio’s bekijkt u hoe efficiënt uw onderneming is.
  • Bekijk daarbij de omloop op debiteuren. De omloopsnelheid van uw debiteuren berekent u door uw verkopen op rekening (in een jaar) te delen door het gemiddelde debiteurensaldo (in een jaar). Hoe hoger de uitkomst des te sneller de debiteur betaalt en hoe minder geld er vast zit in u debiteuren en hoe meer liquide middelen u ter beschikking heeft om te investeren en te groeien.
  • Maar kijk ook zeker naar de omloopsnelheid van uw voorraden. Dit impliceert hoe vaak de gemiddelde voorraad in een jaar wordt verkocht. De omloopsnelheid van de voorraden berekent u als volgt: omzet / gemiddelde voorraad. Op basis hiervan kunt u ook de omlooptijd berekenen. De omlooptijd geeft aan hoe lang een artikel gemiddeld op voorraad ligt. Dit berekent u als volgt: Omlooptijd = 1 / omloopsnelheid x 365 dagen.
  • Maar kijk ook zeker naar de doorlooptijd van sales (hoe lang het duurt voordat je een order binnenhaalt). Als uw bedrijf groeit en u wilt investeren, maar het duurt lang om deals rond te maken dan heeft dat consequenties voor uw onderneming. Het duurt immers langer voor uw geld binnenkomt.

Tot slot

Wanneer u uw bedrijf wilt laten groeien, dan is het belangrijk om geen keuzes te maken op onderbuikgevoelens, maar op basis van juiste data en inzichten. Graydon helpt u hierbij. Met analyses zoals de Graydon Marktanalyse krijgt u inzicht in wat uw marktaandeel is en binnen welke markten u verder kunt groeien. Met onze kredietinformatie oplossingen krijgt u eveneens makkelijk en snel inzicht in de risico’s en groeikansen van uw huidige klantenportefeuille. Neem direct contact op voor meer informatie of bekijk onze oplossingen.

Lees meer over groeistrategieën voor bedrijven: