Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 17-09-2013

Minder bedrijven failliet in augustus (week 37)

32 keer gelezen

Consensus tussen eeuwige rivalen uniek gegeven

‘Memorabel’ is de kwalificering waarmee ik afgelopen week in één woord zou willen samenvatten. Niet alleen omdat de VS en Rusland consensus bereikten over de chemische ontwapening van Syrië, maar ook omdat hier te lande het laagste aantal faillissementen in 2013 te noteren viel.

 

Laagste aantal faillissementen in 2013 - Minder bedrijven failliet

Zoals reeds aangehaald in bovenstaande alinea neemt het aantal bedrijven dat op de fles gaat af. In 2013 stond de teller nog niet zo laag als afgelopen maand. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat voor 608 bedrijven (exclusief eenmanszaken) het doek viel.  Hierbij hadden de handel (149) en bouwnijverheid (99) de grootste klappen te incasseren. Dit percentage faillissementen ligt nog altijd 19% hoger dan in augustus 2012, maar het zijn voorzichtige tekenen van herstel. De komende jaren zal dit herstel waarschijnlijk nog de Nederlandse economie in haar greep houden. Want met een huizenmarkt die op slot zit, een stijgende werkloosheid, en achterblijvende consumentenuitgaven gaat deze reddingsoperatie niet over één nacht ijs.

 

Eurocommissaris Barroso waarschuwt voor ander tijdperk


Eurocommissaris Barroso verkondigde deze week dat we ‘het oude Europa’ van voor de crisis in 2008 waarschijnlijk niet meer terug krijgen. In zijn zogenoemde ‘Staat van Europa’ toespraak betoogde de Portugees dat deze crisis van structurele aard is en een overgangsperiode in de geschiedenis vormt. De weg naar permanente en diepgaande hervormingen is zowel voor de hoge heren in Brussel als voor onze Haagse politici een kronkelig bergpad waarbij de top alleen kan worden bereikt als kansen voor ambitieuze mensen worden gecreëerd en creatieve oplossingen gevonden.

 

 

Scherpere eisen kredietverstrekking


Dat er dit jaar zoveel meer bedrijven failliet gaan als voorheen komt voor een belangrijk gedeelte door de gestremde kredietverstrekking. Uit cijfers van het ECB blijkt dat kredietverstrekking aan de private sector met 1,2% is afgenomen ten opzichte van juli 2012, terwijl leningen aan zowel de overheid als particulieren zijn toegenomen. Tevens komt naar voren dat de huidige eisen aan kredietverstrekking over het algemeen scherper worden en in het derde kwartaal de ‘kredietkraan’ nog verder wordt dichtgedraaid. Gelukkig voor de Nederlandse ondernemers is er ook deze week weer een nieuw financieringskanaal bij gekomen. Afgelopen dinsdag hebben gerenommeerde ondernemers met trots het Stimuleringsfonds Ondernemend Oranje Kapitaal (OOK) gelanceerd. Het fonds gaat kapitaal beschikbaar stellen voor het MKB om de Nederlandse economie een impuls te geven. Naast CEO’s en DGA’s zullen pensioenfondsen geld in het initiatief steken.

 

Groeiende economie in Eurozone


Tegenover de gestremde kredietverstrekking in Europa staat dat  voor het eerst in anderhalve jaar de economie in de Eurozone is gegroeid en we officieel niet meer van een recessie mogen spreken. Hoewel de groei slechts een percentage van 0,3% ten opzichte van vorig kwartaal bedraagt, is deze ontwikkeling gezien de structurele economische problemen (26 miljoen werklozen en stijgende schuldenniveaus van geredde landen als Portugal, Ierland en Griekenland) binnen Europa hoopgevend. Met name Duitsland en Frankrijk timmeren hard aan de weg.

 

Duitsers trekken de kar

De Duitsers vormen op dit moment een lichtend voorbeeld voor de EU hoe hervormingen succesvol moeten worden doorgevoerd. Zo’n tien jaar geleden bevond de Duitse economie zich in een lokale crisis en kampte het nog met late kosten van de hereniging tussen Oost- en West-Duitsland. Oplossingen werden gevonden in het verlagen van de uitkeringen om mensen te prikkelen een baan te vinden, flexibilisering van de arbeidsmarkt en hervorming van het pensioenstelsel.