Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 13-08-2013

MKB-Financiering: Banken moeten navolging geven aan MKB-Fonds

81 keer gelezen

Het MKB is dringend op zoek naar alternatieve financiering omdat door de problemen bij de Nederlandse banken de kredietverlening is gekrompen. De lage spaarrente dwingt spaarders echter op zoek te gaan naar andere investeringsvormen en het MKB kan hierin uitstekend voorzien. Gisteren werd bekend dat het Amsterdamse MKB Fonds met veel succes een tweede obligatielening in de markt gezet. De beoogde €10 miljoen werd makkelijk gehaald; er werd voor maar liefst €19 miljoen ingeschreven.

De voorwaarden waartegen spaarders geld uitlenen aan het MKB Fonds, zijn dan ook erg aantrekkelijk. Met een rente vanaf 7%, rente op kwartaalbasis uitgekeerd en een minimale inleg vanaf €15.000, durven veel spaarders best een gedeelte van hun geld in het MKB te beleggen.

Hoe werkt het?

De investeerder koopt een obligatie met voornoemde voorwaarden. Na 7 jaar wordt de obligatie afgelost tegen dezelfde waarde als hiervoor werd betaald. Het MKB Fonds participeert met het geld in Nederlandse MKB ondernemingen. Er wordt alleen deelgenomen in bedrijven met een solide en bewezen trackrecord. Zo hebben bijvoorbeeld familiebedrijven in defensieve sectoren als voeding, gezondheid en dienstverlening de voorkeur. Een beproefde methode is kopen van een 50%-belang in een bedrijf waar de directeur/grootaandeelhouder toe is aan een opvolger. Door 50% van het eigendom te verwerven en de rest bij de bestaande eigenaar te laten, voorkomt zij dat de expertise en kennis die bij de ondernemer zelf zit het bedrijf uitvloeit.

Signaal naar banken

Het MKB-Fonds is er vooral voor de investeerders. Er worden geen leningen verstrekt aan bedrijven die in moeilijkheden zitten, bouwondernemingen laat men links liggen en eigenlijk worden er vooral de krenten uit de pap gehaald. Toch verdient het MKB-Fonds een pluim voor haar voortrekkersrol. Er is behoefte aan financiering bij bepaalde MKB-bedrijven, en er is geld aan de zijlijn van investeerders. Dit bij elkaar te brengen is een goede zaak en er gaat een belangrijke signaalfunctie mee uit naar de banken.

Er is overduidelijk veel interesse van het publiek om geld te investeren in het MKB en wie zouden dit beter kunnen faciliteren dan de banken? Zowel ING, Rabobank als ABN Amro zouden huisfondsen moeten opzetten die beleggers en spaarders de kans bieden te investeren in het MKB, zowel in de vorm van participaties als in de vorm van leningen. Banken hebben er zelf ook baat bij: wanneer MKB-bedrijven meer eigen vermogen binnenhalen, worden zij kredietwaardiger en dus minder risicovol voor de bank.

Ik neem aan dat het MKB-Fonds zelf heel snel een derde fonds in de markt gaat zetten. U kunt de ontwikkelingen op de voet volgen op hun website.

Meer weten over MKB Financiering?

Lees dan ook eerdere blogs over dit thema: