Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 20-05-2014

MKB-Financiering: Europa helpt u aan extra kapitaal

42 keer gelezen
Morgen zijn de Europese verkiezingen. Hoewel grote delen van de bevolking nog moeite hebben met verdere Europese integratie, is het bedrijfsleven in grote mate afhankelijk van de afzet in Europa. In dit blog meer over nieuwe financieringsmogelijkheden voor het MKB vanuit de EIB.
 
Dat Europa ook wat terugdoet, bewijst de Europese Investeringsbank (EIB), die onlangs een eerste kantoor in Nederland opende. De EIB, het officiële financieringsorgaan van de Europese Unie, wil de komende jaren een grotere rol gaan spelen in de financiering van het Nederlandse MKB. Wat betekent de EIB voor het bedrijfsleven?
 

Wat is de EIB?

De EIB is opgericht in 1958, is eigendom van de 28 lidstaten van de Europese Unie en heeft geen winstoogmerk. Het doel van de EIB is het financieren van projecten ter bevordering van de Europese integratie. Nu de financiering van het MKB door de commerciële banken in Nederland te kort schiet springt de EIB in het gat wat ontstaat nu de economie serieus begint aan te trekken. De EIB heeft de hoogste rating (AAA) die er is, en kan daardoor goedkope financiering aantrekken. 
 

Waarom doet de EIB dit?

De EIB heeft in haar rol als ondersteuner van lokale economieën gezien dat commerciële banken te kort schieten als het gaat om het verstrekken van financiering aan het MKB. Door de verregaande regulering en kapitaaleisen die eraan komen (Deutsche Bank doet nu al een kapitaalemissie van 8 miljard euro) zal bij het serieus aantrekken van de economie onvoldoende financiering beschikbaar zijn. Met name voor het MKB. Daarnaast heeft de EIB nog een afgeleid doel om naar Nederland te komen. Zij wil graag de banden aanhalen met de Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars om op die manier zelf geld aan te trekken. De EIB krijgt geen geld van de Europese Unie of ECB, maar haalt zelfstandig geld op via de kapitaalmarkt. 
 

Wat doet de EIB nu zoal in Nederland?

De EIB financiert allerlei projecten. Een greep uit de laatst verstrekte leningen:
 
  • €1.8 miljoen voor de aanbouw van een ‘groen’ hotel in Den Haag.
  • €142 miljoen aan Reggefiber, het bedrijf dat de glasvezelkabels in Nederland aanlegt.
  • €1 miljard voor de uitbreiding van de Rotterdamse havens.
 
Over de afgelopen vijf jaar heeft de EIB 6.8 miljard euro in Nederland geïnvesteerd. Het meeste geld ging naar transport en telecom infrastructuur (35%), R&D (23%) en MKB (21%). Vorig jaar leende de EIB op deze manier 1.3 miljard euro aan Nederlandse ondernemingen. Dit jaar mikt de EIB op zeker 2 miljard. Het totale bedrag wat naar het MKB gaat, gaat naar verwachting dus flink omhoog.
 

Hoe komt u in aanmerking voor zo’n lening?

De leningen blijven lopen via de drie Nederlandse grootbanken ING, Rabobank en ABN AMRO. Ook vorige week heeft de EIB bijvoorbeeld een nieuwe kredietlijn met de ABN AMRO geopend. De EIB faciliteert voor €350 miljoen aan leningen, die ABN AMRO kan doorsluizen naar het lokale MKB. Gemiddeld krijgt het MKB dan een korting tot 0.6% op de afgesproken rente. Om in aanmerking te komen voor EIB-funding mag een bedrijf niet meer dan 250 werknemers in dienst hebben en de lening mag niet hoger zijn dan €12.5 miljoen per project. 
 
Vraag bij uw bank om de EIB-korting. Grote kans dat uw bedrijf er voor in aanmerking komt. Voor meer informatie over de laatste stand van zaken op de financieringsmarkt, download dan ons eBook: Het aantrekken van alternatieve financiering