Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 18-07-2013

MKB-financiering: MKB-fonds meest kansrijk

141 keer gelezen

Zoals eerder geschreven op dit blog heeft het MKB grote moeite met het aantrekken van passende financiering. De banken hebben weinig trek hun kredietverlening aan de middelgrote bedrijven uit te breiden omdat ze door DNB onder druk worden gezet hun balansen op te schonen.

Maar nood breekt wet en het MKB zou het MKB niet zijn als zij zelf niet met originele alternatieve oplossingen zou komen. Genoemd zijn al crowd funding, kredietunies, MKB-obligaties en MKB-fondsen.

Crowdfunding

Crowdfunding is in de VS erg populair maar wordt vooral gebruikt door artiesten en kunstenaars. De ondernemer leent het geld rechtstreeks van online investeerders. Ondernemers willen echter niet al hun bedrijfscijfers op internet zetten waardoor crowdfunding vooralsnog beperkt blijft tot de amusementssector. Overigens gaat er in de VS wel behoorlijk wat geld in om; in 2010 zelfs ruim 1 miljard dollar en de verwachting is dat dit nog behoorlijk kan groeien.

Kredietunies

Een kredietunie is een coöperatie tussen MKB-ondenemers die via een gezamenlijke kas geld ter beschikking stellen en aan de andere kant MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Kredietunies zijn behoorlijk in opmars. Er is een landelijk platform opgericht met zwaargewichten als Jan Kamminga (oud MKB-Nederland-voorzitter) en Onno Ruding (oud-minister van Financiën en oud-bankier) in de Raad van Advies. Nadeel is dat kredietunies voorlopig nog een bankvergunning nodig hebben. Een ander bezwaar van kredietunies is dat concurrenten/collega’s beslissen over het al of niet verlenen van financiering. Probleem is ook het aantrekken van geld. Bij kredietunies komt het geld van andere MKB-ers, terwijl de sector an sich het al moeilijk heeft. Het idee is echter sympathiek en op kleinere regionale schaal heeft dit zeker kans van slagen. Voor de grotere bedragen zal het lastiger worden.

MKB-obligaties

MKB-obligaties bestaan al. Het zijn op de beurs verhandelbare leningen aan MKB-bedrijven. In Duitsland is een speciale beurs opgezet, MBond, waar inmiddels al meer dan 55 bedrijfsobligaties op worden verhandeld. Probleem hier is dat je weer een bank nodig hebt om een dergelijke obligatie op te tuigen. De Amsterdamse beurs is hier ook mee bezig, maar dit staat nog in de kinderschoenen.

MKB-fonds

Het meest kansrijk acht ik de oprichting van MKB-fondsen. Het bijzondere hieraan is dat niet het MKB, maar juist de geldschieters (Robeco, pensioenfondsen) hier achter zitten. Zij zijn namelijk op zoek naar rendement en kunnen dit vinden bij het MKB. Ik geloof ook dat veel particuliere investeerders best zouden willen investeren in het MKB maar momenteel niet de mogelijkheid hebben dat te doen. Door middel van een beleggingsfonds zou dat prima kunnen. Fondsbeheerders zouden dan kunnen beslissen of en welk bedrijf in aanmerking komt voor een lening. Overigens zou een bank ook best een MKB-fonds op kunnen richten.

ETF

Wat in de VS erg populair is, is een Exchange Traded Fund, wat het best te omschrijven is als een op een beurs verhandelbaar fonds wat belegt in een bepaalde vermogensklasse of sector. In dit geval zouden beleggers/investeerders dan rechtstreeks kunnen investeren in een MKB-lening via de beurs. Een financiële instelling als Robeco zou zo’n ETF dan moeten beheren.

Conclusie

Kredietunies kunnen prima werken voor kleinere regionale MKB-ondernemingen maar voor de grotere bedrijven is een MKB-fonds de ideale oplossing. De lage rente is voor veel bedrijven een zegen maar voor investeerders en spaarders werkt het andersom. Door nu rechtstreeks contact te leggen met deze groep zou het MKB zichzelf een enorme dienst kunnen bewijzen. Hier kan MKB-Nederland een grote rol spelen door als een soort intermediair op te treden tussen de ondernemingen met financieringsbehoefte enerzijds en de fondsbeheerders anderzijds. De fondsbeheerders zorgen voor de financiering en beoordelen de aangevraagde leningen.

Ondertussen kan het natuurlijk geen kwaad om maximale druk op de politiek en de banken uit te oefenen om de kredietverlening langs die kant vlot te trekken.