Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 09-09-2013

MKB-financiering: nieuw crowdfunding platform Fundyd geopend

119 keer gelezen

Het nieuwe financieren heeft weer een nieuwe loot aan haar stam. Het crowdfundingplatform Fundyd ziet vandaag het licht. Fundyd is opgezet door Peter Rozema en Vicky Puls. Met als achterliggende gedachte de moeilijkheden die MKB-bedrijven hebben bij het (her)financieren van hun leningen ontwikkelden zij een concept voor crowdfinancing wat hen op een aantal punten onderscheidt van de al bestaande initiatieven op dat gebied. Zo moeten ondernemingen echt met de billen bloot wat betreft financiële bedrijfsinformatie en wordt investeerders extra zekerheid geboden in de vorm van onderpand.
 

Financiële transparantie

Ondernemers moeten behoorlijk wat (financiële) informatie overdragen. Fundyd heeft een model ontwikkeld waarin de aan te vragen leningen min of meer gestandaardiseerd worden. Zo kunnen investeerders de verschillende aanvragen makkelijker met elkaar vergelijken en wordt ondernemers geholpen bij het presenteren van hun voorstel. De informatie die ondernemers moeten verstrekken gaat verder dan alleen de bestemming van het te lenen geld; ook historische financiële gegevens zullen moeten worden overlegd. Fundyd eist dus een hoge mate van financiële transparantie en openheid van de ondernemers. Dat wordt nog wel even wennen worden voor de doorsnee ondernemer want normaal gesproken weten alleen bank en accountant hoe het bedrijf ervoor staat.
 

Zekerheid

Zeker zijn maar twee dingen: de dood en de belastingen. Toch krijgen investeerders bij Fundyd een hoge mate van zekerheid doordat de ondernemer, indien mogelijk, onderpand verstrekt in de vorm van debiteuren, voorraden, inventaris of anderszins. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de Graydon-rating, wat een goede indicatie geeft van de kredietwaardigheid van het bedrijf. Dit moet er allemaal toe leiden dat de investeerder meer vertrouwen in de onderneming krijgt, en voor de onderneming kan dat dan weer leiden tot lagere rentes.
 

Samenwerking met banken

Wat ik nog wel mis op de meeste crowdfundingsites is een bepaalde vorm van samenwerking met banken. Juist de terughoudendheid van banken bij bedrijfsfinancieringen verleent het fenomeen crowdfunding bestaansrecht, maar banken kunnen wel degelijk een rol spelen op dit gebied. Banken willen over het algemeen vooral extra zekerheden. Zo zou het bijvoorbeeld helemaal niet zo gek zijn wanneer banken gewoon 40% van een lening aanvullen als 60% al door crowdfunders gefinancierd is. Op deze manier kunnen ondernemers wier aangevraagde leningen niet helemaal vollopen toch gewoon geholpen worden.

En uiteindelijk is dat natuurlijk het doel van crowdfunding.