Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 23-07-2013

MKB-financiering: Waarom banken niet anders kunnen

182 keer gelezen

Elke MKB-er heeft inmiddels wel ervaren dat het niet eenvoudig is krediet los te krijgen via het geijkte kanaal, de bank. In een interview met de MKB-servicedesk legt MKB-voorzitter Biesheuvel uit waarom juist het MKB bij de banken vaak nul op het rekest krijgt. Leningen onder de €250.000 zijn op dit moment nauwelijks rendabel voor de banken. 80% Van de MKB-kredietaanvragen valt juist in deze categorie.

Banken krijgen onder andere te maken met:

  • Invoering Basel III-akkoord, waarin eisen staan ten aanzien van de balansgrootte (het zal u niet verbazen dat de balansen kleiner moeten).
  • Bankentax: €600 miljoen aan crisisbelasting voor de gezamenlijke Nederlandse banken. Met een multiplier van 30 scheelt dat bijna €2 miljard aan kredietruimte.
  • Invoering nieuw depositogarantiestelsel: ook dit gaat de banken weer geld kosten omdat het oude systeem nauwelijks meer voldoet nu er nog maar een paar ‘zelfstandige’ banken zijn.

De bankwereld wordt sinds het uitbreken van de financiële crisis hard aangepakt door de politiek. Er wordt van hen verwacht dat zij beter en strenger toezicht houden op hun kredietafnemers. Al deze nieuwe regels zorgen er enerzijds voor dat de kredietruimte beperkt wordt, en anderzijds dat banken minder kunnen verdienen aan nieuw te verstrekken leningen. Vooral bij leningen onder de €250.000 zou er dus nauwelijks wat aan de strijkstok blijven hangen.

Voorbeeld Deutsche Bank

De Deutsche Bank gaf in maart dit jaar het startschot door de aankondiging dat DB MKB’ers af zal gaan stoten. Door de strategiewijziging van DB krijgt een deel van de ondernemers geen nieuwe leningen meer bij Deutsche Bank en zullen zij daarnaast hun rekening courant moeten overzetten naar een andere bank.

Meer winst inhouden


Ook in het rapport De financiële positie van het MKB in 2013 en 2014’ van Panteia/EIM wordt de ondernemer geattendeerd op de moeilijke kredietomstandigheden. Geadviseerd wordt de komende twee jaren vooral te werken aan versterking van het eigen vermogen. Het lijkt een open deur, maar dit zou moeten worden gerealiseerd door verbetering van winst, beheersing van kosten en het zoveel mogelijk inhouden van de gemaakte winst. Het aantrekken van de export in 2014 zou uiteindelijk de katalysator moeten zijn voor het binnenlandse economisch herstel. Gevreesd wordt echter dat de strengere kredieteisen voor het MKB wel eens van blijvende aard zouden kunnen zijn.

Alle reden dus voor MKB-Nederland om met man en macht naar nieuwe financieringsbronnen te blijven zoeken.

 

Op zoek naar tips over hoe u uw onderneming slim kunt financieren?

Download het eBook