Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 04-11-2013

MKB-financiering: Welke vormen van financiering zijn er?

327 keer gelezen

Jonge snelgroeiende ondernemingen hebben behoefte om hun groei te blijven financieren. Als ondernemer weet u dat de kost voor de baat uit gaat. U moet uw werkkapitaal financieren en facturen worden vaak op het laatste moment, of nog later, betaald. Banken zijn door het verslechterde economische klimaat en de nieuwe regelgeving minder bereid geld uit te lenen.

Om dit allemaal te ondervangen is het verstandig een goed overzicht te hebben welke mogelijkheden u hebt om geld aan te trekken. Ik heb ze voor u op een rijtje gezet:

  • Rekening-courant / banklening
  • Crowdfunding
  • Aandelenuitgifte
  • Leasing en factoring
  • Private equity

Trends in financieringen

De belangrijkste trend in MKB-financiering is dat de geldlenende partij, naast de huisbankier, meer en meer op zoek gaat naar alternatieve geldschieters. Door de ontwikkelingen van de laatste jaren op de financiële markten zijn de voorwaarden voor een banklening verscherpt. Een ondernemer doet er goed aan zijn of haar financieringsbehoefte tijdig in kaart te brengen zodat de langere doorlooptijd voor het aantrekken van financiering ondervangen kan worden. Een adviseur kan hierbij helpen.

Rekening-courant of banklening

Het is altijd verstandig een goede relatie met uw bank te onderhouden. Regelmatig contact met uw accountmanager zorgt ervoor dat uw liquiditeitsbehoeftes tijdig bekend zijn bij de bank. Het is de kortste weg naar financiering. Wanneer u uw cijfers op orde hebt, voldoende onderpand kunt bieden en goede winstcijfers kunt overleggen, is uw bank waarschijnlijk de beste optie. Pas wel op met de persoonlijke borgstelling die tegenwoordig vaak geëist wordt. Financiers eisen tegenwoordig vaak dat u persoonlijk garant staat voor een eventuele lening aan uw bedrijf. U loopt hiermee het risico dat wanneer het bedrijf in moeilijkheden komt, u ook persoonlijk getroffen kunt worden en dus met een restschuld kunt blijven zitten.

Crowdfunding

Crowdfunding is een nog vrij nieuwe manier van investeren. Het idee is dat ondernemers een aanvraag doen voor een lening (of aandelenuitgifte) op een crowdfundingplatform waarna potentiële investeerders hierop kunnen inschrijven. Door de transparantie van internet zult u wel met een goed plan moeten komen en een wat hogere rente moeten bieden. 85% van de crowdfundingaanvragen biedt een rente tussen de 7 en 10%. Momenteel worden vooral kleinschalige projecten gefinancierd door middel van crowdfunding, maar crowdfunding zit duidelijk in de lift waardoor binnen afzienbare tijd ook grotere leningen via crowdfunding gevuld zullen worden.

Aandelenuitgifte

Een aandelenuitgifte is een complex proces dat een lange voorbereidingstijd vergt. Om uw bedrijf IPO-ready (IPO is Initial Public Offering) te maken bent u zeker een half jaar tot een jaar kwijt. Voordelen zijn:

  • Positionering op de kapitaalmarkt
  • Meer bekendheid (en vertrouwen) bij publiek
  • Aandelenplan voor werknemers
  • Mogelijkheid tot schuldreductie
  • Uitstapmogelijkheid voor initiële aandeelhouders

Een nadeel van uw bedrijf naar de beurs brengen is dat het proces tijdrovend en kostbaar is. Daarnaast geeft de ondernemer een gedeelte van de zeggenschap op en moet hij of zij publiekelijk verantwoording afleggen over de winstcijfers.

Leasing en factoring

Door middel van leasing en factoring kunnen bedrijven hun werkkapitaal verminderen. Door productiemiddelen te leasen, bent u niet het totale bedrag kwijt aan de aanschaf, maar betaalt u maandelijks een termijn. Dit geeft u vaste maandelijkse kosten en houdt uw werkkapitaal intact.

Voor factoring geldt dat factoringmaatschappijen uw crediteurenbestand overnemen, zodat u op tijd uw facturen betaald krijgt en niet het risico op wanbetaling loopt. Bij factoring moet u wel rekening houden met de kosten; over het algemeen wordt 1 à 2% van de factuur ingehouden. Uiteraard bestaan van leasing en factoring diverse vormen. Welke vorm het beste bij u past, is afhankelijk van verschillende factoren.

Private equity

Als laatste noemen we hier private equity. Door met de juiste partij in zee te gaan, haalt u kennis en ervaring binnen. U raakt natuurlijk wel een deel van de controle kwijt, maar krijgt wel iemand aan boord met dezelfde belangen als u, namelijk een goed draaiend bedrijf opbouwen. Ook hier is het nadeel, evenals bij een gang naar de beurs, dat de aanloopperiode lang kan zijn omdat er van tevoren uitgebreid naar uw bedrijfsvoering wordt gekeken. Er zijn in Nederland een aantal partijen die bemiddelen tussen grote investeerders en private equity enerzijds, en MKB-ondernemingen anderzijds.  

Dit artikel is geschreven in het kader van de FD Gazellen Awards 2013. Jaarlijks zetten het Financieele Dagblad en Graydon de snelst groeiende bedrijven van Nederland in de spotlight met deze onderscheiding. Deze bedrijven dragen sterk bij aan de werkgelegenheid en het herstel van de Nederlandse economie. Graydon steunt ondernemend Nederland bij hun uitdaging om snelle groei in goede banen te leiden en voorziet  de lezers tot aan de finale van de FD Gazellen via dit medium door middel van artikelen, onderzoeken en cases. Hierbij wordt vooral gekeken naar zaken als de juiste inzet van kennis en kapitaal om verdere groei te kunnen realiseren; het bedrijf financieel gezond te houden en de concurrentie voor te blijven.