Artikel
Geschreven door Peter Schoenmaker
Posted on 20-04-2016

"MKB: kom uit slachtofferrol en jaag financiële markt aan"

182 keer gelezen

Dit blog werd gepubliceerd op FM.nl

Mogelijkheden voor financiering voor het mkb zijn er voldoende, maar de sector klopt nog te vaak aan bij de traditionele banken. Door een transparantere omgang met data kunnen ondernemers beter samenwerken met nieuwe financiers en zo de financiële markt openbreken.

Kleine en middelgrote ondernemingen nemen te vaak de slachtofferrol aan als het gaat om het krijgen van leningen. Vaak denken mkb-bedrijven weemoedig terug aan de tijd dat het goed geregeld was met de financiering door banken. De realiteit is dat het makkelijk verkrijgen van een lening bij de bank tot het verleden behoort. Meer nog, deze tijd komt ook niet meer terug. Desondanks valt de mkb-sector te vaak terug op de bank als het gaat om het financiering.

Dat is vreemd want in de tussentijd zijn er nieuwe en interessante investeerders bijgekomen. Zo zijn er veel financiële start-ups die een verbinding leggen tussen partijen die geld willen investeren en bedrijven die geld nodig hebben. Crowdfunding, in brede zin des woords: van financiering via platforms als door het eigen netwerk. Deze pioniers  in de financiële wereld zijn logischerwijs op zoek naar goede en betrouwbare data (bijvoorbeeld over de sector, concurrentie en potentiele klanten) voor ze bereid zijn om geld te verstrekken. Kortom gegevens die hen die vertrouwen geven. Ze willen immers weten met welke partijen ze in zee gaan. Met kwalitatieve en vernieuwende data kun je als mkb’er zichtbaar worden en duidelijk maken dat jouw bedrijf de moeite waard is om in te investeren. Banken kijken vaak naar de ‘oude waarden’ zoals de staat van het onroerend goed, de jaarrekening of de kwartaalcijfers. Dat soort gegevens volstaan al lang niet meer in een snel veranderende wereldmarkt. Ondertussen is er al genoeg data beschikbaar over de prestaties van vandaag en weet je vandaag al meer over de prestaties van morgen.

Het mkb moet dus zelf op zoek gaan naar deze nieuwe vormen van financiering. Met kwalitatieve voorspellende data onder de arm en transparantie over hun manier van ondernemen. Ondernemers zijn het niet gewend om zich in de kaarten te laten kijken. Natuurlijk willen ze financiering voor hun bedrijf, maar om dat voor elkaar te krijgen legt de gemiddelde mkb’er niet graag de boeken op tafel. En die openheid en transparantie zijn in deze tijden juist zo belangrijk om meer vertrouwen te genereren. Investeerders zijn er genoeg, maar ze willen wel weten waar ze hun geld aan uitgeven.

Daarom is het juist bij crowdfunders belangrijk om een duidelijk financieel plan op tafel te leggen, de meest recente cijfers te overhandigen en op geautomatiseerde wijze je boekhouding te delen met de (potentiële) investeerder. Ook kun je als mkb’er verschillende databronnen koppelen om tot inzichten te komen. Inzichten die ook voor potentiële financiers waardevol zijn. Stel dat je in een groeisegment opereert, dan geeft een indicatie over hoe je er zelf voor staat en kun je met je eigen data aantonen dat je zelfs harder gaat groeien. Om financiering te vinden doen ondernemers hun boeken open, maar ze laten zien hoe ze zich verhouden tegenover de markt. Veel crowdfundplatforms werken al met data om meer te weten over de toekomst van het bedrijf waar in ze investeren. De voorspelbare rekenkracht zou nog veel groter kunnen worden, als ondernemers meer actuele gegevens ter beschikking stellen.

Het mkb moet zich meer gaan opstellen als een aanjager van deze snel veranderende financiële markt. Uit de Kwartaalmonitor van Graydon blijkt dat er veel beweging is bij de financiële dienstverleners: geldverstrekkers die doorgaan op de oude voet gaan failliet, terwijl start-ups floreren. Het mkb moet zich dan ook gaan concentreren op die nieuwe kansen in hun zoektocht naar financiering. Ondernemers kenmerken zich doordat ze kansen ruiken, maar vreemd genoeg blijven ze als het om financiering gaat, graag bij het oude. Juist door te laten zien dat de kracht zit in alternatieve financiering, kan de markt worden opengebroken.

Een prachtig voorbeeld van iemand die kansen ziet, is Hans Biesheuvel, de voormalige voorzitter van MKB. Nederland die nu een bank wil opzetten voor ondernemers. Mooi dat dit initiatief uit het mkb afkomstig is. Ik hoop dat velen zijn voorbeeld volgen.

Voor meer informatie over Credit Management verwijzen wij u door naar ons handboek:

Handboek voor de Moderne Credit Manager