Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 08-08-2013

MKB speelt grote rol in bestrijding jeugdwerkloosheid

79 keer gelezen

Jeugdwerkloosheid wordt op dit moment als het grootste maatschappelijke en economische probleem gezien binnen de EU. Maar liefst 5,7 miljoen mensen tussen de 16 en 24 jaar zitten thuis zonder werk. De Duitse minister van financiën, Wolfgang Schäuble, waarschuwde onlangs nog voor het ineenstorten van de Europese Unie als deze situatie niet verbetert. Nederland doet het met een percentage van 15,5% jeugdige werklozen in vergelijking met de andere lidstaten nog niet eens zo slecht.

Gemeenten, scholen en werkgevers voelen op dit moment de urgentie om de handen ineen te slaan. De ondernemersorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW mopperen onophoudelijk aan het adres van gemeenten dat niet duidelijk in beeld wordt gebracht welke jongeren nu zonder baan thuis zitten. Wat voor rol is er weggelegd voor het MKB in de bestrijding van de jeugdwerkloosheid?

Ondernemersorganisaties wijzen naar de politiek

De organisaties MKB Nederland en VNO-NCW trekken nadrukkelijk aan de bel bij de publieke autoriteiten. Ze willen dat de jeugdwerklozen beter in beeld worden gebracht en dat gemeenten en onderwijsinstellingen registreren wie met een diploma van school komt. Zo kan er snel geschakeld worden als bedrijven vacatures in de aanbieding hebben.
Daarnaast pleiten de belangenbehartigers van ondernemend Nederland voor een intensievere zorg voor de zogeheten 18plussers zonder startkwalificatie en moet er vanuit het ministerie van onderwijs meer worden geïnvesteerd in onderwijsinstellingen. Zij zijn van mening dat de kosten van uitval in het onderwijs te veel terecht komen op het bordje van gemeenten. Tussentijds stoppen met educatie is immers kapitaalvernietiging.

EU investeert in dramatische jeugdwerkloosheid

Werkloze jongeren begeven zich in toenemende mate naar het gemeenteloket om een uitkering aan te vragen. Sommigen zoeken zelfs hun toevlucht tot het criminele milieu. Gelukkig is de politiek dit probleem ook niet ontgaan. Zo wordt er in 2013 en 2014 50 miljard euro extra aan de jeugdwerkloosheid besteed. De EU investeert maar liefst 8 miljard om de ‘jeugdige bankzittertjes’ aan een baan te helpen. Helaas gaat dit geld alleen naar lidstaten met een jeugdwerkloosheid percentage vanaf 25%. Nederland scoort op dit front met 134.000 jongere werklozen en een percentage van 15,5% te goed om van deze injectie te mogen profiteren. Griekenland doet het op deze ladder met 57,4% dramatisch slecht; onze oosterburen met 8,1% niet geheel verrassend het best.

Cruciale rol MKB in verkleinen jeugdwerkloosheid

Ondanks het aanzienlijke percentage werkloze jongeren in onze samenleving, zijn er ook tekenen van verbetering. Gemeenten, onderwijsinstellingen en werkgevers zitten steeds vaker met elkaar om de vergadertafel en op regionaal niveau wordt gekeken hoe ‘de eindjes zo effectief mogelijk aan elkaar vastgeknoopt’ kunnen worden. Hier doen zich ook meteen de kansen voor het MKB voor. In de koppeling tussen werkgever en werkzoekende is nog veel terrein te winnen. Zeker op regionaal niveau. Hieronder enkele strijdpunten voor het MKB:

Het MKB:

  • Het MKB heeft samen met MKB Nederland een proactieve rol om in een vroegtijdig stadium scholieren te verleiden keuzes te maken voor opleidingen die aansluiten bij branches waar banen in de toekomst voor het oprapen liggen. Geld is hierbij niet het probleem, alleen moet de perfecte match tussen scholier/toekomstig werkzoekende en opleiding worden gevonden.
  • Werkgevers kunnen in toenemende mate leerbanen aanbieden om studenten klaar te stomen voor de praktijk. Je kunt hierbij denken aan een combinatie van werken en studeren, aan stageplekken en traineeships, of aan het in dienst nemen van schoolverlaters/afgestudeerden om hen op de werkvloer verder op te leiden. Duitsland is meester op dit gebied met de talrijke Lehren die worden aangeboden (‘Berufsausbildung’). Het voordeel van deze benadering is dat u uw jonge werknemer helemaal kunt ‘kneden’ zoals dat voor u bedrijf/branche wenselijk is.

MKB Nederland:

  • MKB Nederland is als belangenbehartiger van ondernemend Nederland als geen ander in staat te lobbyen voor wettelijke mogelijkheden om jongeren langer op school te houden. Bovendien:
    • Meer en flexibele instroommomenten op de verschillende onderwijsinstellingen.
    • Meer ruimte om onderwijsgeld in te zetten voor risicojongeren die van hun opleiding dreigen te worden gezet (maatwerkoplossingen).
    • Als belangenorganisatie kan het MKB een platform creëren tussen afgestudeerde studenten en werkgevers die ruimte voor hen willen bieden.