Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 20-09-2013

MKB’er moet meer op ontdekkingsreis

52 keer gelezen

Ondanks dat ons land hoog op het verlanglijstje staat van vele buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen, pionieren de Nederlandse MKB’ers nog te weinig. Rob Baan is eigenaar van Koppert Cress, een bedrijf uit Monster gespecialiseerd in microgroenten, dat al sinds de jaren ‘80 actief is in Japan. Hij verwoordde dit krachtig, vorige week tijdens het de 6e evenement van de ‘Wereldveroveraars’ over internationaal zakendoen:

“Als iedereen links gaat, moet je rechtsaf slaan. Niet de massa volgen, maar je eigen weg zoeken. Als men zegt dat er geen tuinbouw in Japan mogelijk is, dan is het slim om daar kassen te gaan bouwen.”

Uitdaging en succes ligt in het onbekende

Het internationaal zaken doen lijkt geen vak te zijn voor conventionele en voorzichtige mensen. Als je ‘op safe’ wilt spelen is een degelijke baan bij de plaatselijke gemeente wellicht een geschiktere optie. Rob Baan is een avontuurlijke ondernemer pur sang die in moeilijke landen juist een winstgevende uitdaging ziet. Zo haalde hij met behulp van het Ministerie van Economische Zaken na de tragische tsunami Japanners naar Nederland om een rondje langs de velden te maken bij allerlei glas- en tuinbouwbedrijven. En u raadt het resultaat al: ”Signor Baan is nu bezig een bedrijf op te zetten in Japan.”
 

Pioniersgeest vergt bepaald karakter

“Als eerste zonder handleiding de jungle in.” Dat moet het motto zijn van een ondernemer die zijn horizon wil verbreden en als pensionado niet meer op de kleintjes wil hoeven te letten. Het is reizen en zakelijk succes tegelijk. Wat wil een ondernemer nog meer? Maar toch is lang niet iedereen hiervoor in de wieg gelegd. Je moet doorzetten en ook na een aantal mislukkingen het geloof op succes niet verliezen. Een gezonde, eigengereide dwarsigheid die zich uit in de honger om juist in de meest moeilijke landen potentiële afzetmarkten te vinden.  
 

VOC mentaliteit anno 2013

De grootste concurrenten komen voornamelijk uit ontwikkelde en geïndustrialiseerde landen die een rijk en veelal koloniaal verleden hebben. Om in de bewoordingen van oud premier Balkenende te blijven: ”We moeten weer die VOC mentaliteit tentoon spreiden.” Alleen mag u daarbij de minachtende behandeling van de lokale bevolking achterwege laten. Volgens Minister van Ontwikkelingssamenwerking Ploumen is menig Nederlands ondernemer te bescheiden en wordt er te weinig buiten de Europese grenzen gekeken. Groeimarkten kenmerken zich vaak door een overvloed of juist een gebrek aan regels. U kunt ervoor kiezen meteen rechtsomkeert te maken, maar ook de risico’s te trotseren en met beide benen in de modder te staan.  

Transparante regelgeving belangrijkste USP

Recent internationaal onderzoek wijst uit dat duidelijke regelgeving de belangrijkste factor is voor een ondernemer om zich in een bepaald land te vestigen. Uit een lijst van 60 landen werd Ierland verkozen tot meest gewild vestigingsnest. Met name haar stabiele regelgeving wordt geroemd. Ons eigen landje doet het met een vierde plaats overigens ook bepaald niet onverdienstelijk. Een stabiel politiek en juridisch systeem, innovatieregelingen, belastingverdragen en goede relaties met andere landen zijn de USP’s van het Nederlandse vestigingsklimaat. Waarom dan toch het land uit?

Steeds meer MKB’ers actief in buitenland

De nerveuze speech van koning Willem Alexander op Prinsjesdag heeft ons doordrongen van het feit dat het onze economie schort aan dynamiek en bedrijvigheid. Dan is het een logische stap om over de grens te gaan kijken. Hierin is gelukkig de laatste jaren al een vertaalslag gemaakt. Zo nam de waarde van buitenlandse investeringen door het MKB tijdens de periode 2004-2010 met bijna 50 procent toe. In 2010 waren er zeker 12.000 MKB bedrijven over de grens actief. Met het platform dat minister Ploumen in diverse uithoeken van de wereld voor ambitieuze ondernemers creëert, is het aan u om uw pionierskwaliteiten naar boven te halen en deze voorzet in te koppen…