Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 05-12-2013

Naar de beurs! Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

9654 keer gelezen

Voor de verdere uitbouw van uw bedrijf zoekt u aandeelhouders die dit willen financieren. Door middel van een aandelenemissie vergroot u het kapitaal van uw bedrijf aanzienlijk. Maar aan welke voorwaarden moet uw bedrijf allemaal voldoen om gekwalificeerd te zijn voor een beursgang?

Wat is een emittent?

Een beursgang wordt begeleid door de emittent. De emittent is een instantie die de aandelen, obligaties of deelbewijzen van een nieuw fonds uitgeeft. Een emittent kan een bank zijn, een commissionair of een syndicaat van banken. Zij zorgen dat de aandelen op de beurs geplaatst worden. Vaak nemen zij ook het risico over voor de verkoop van alle aandelen. Als het niet lukt voldoende aandelen te plaatsen op de beurs, koopt de emittent het restant. Mede voor dit risico betaalt u doorgaans een fee van 2 à 5%, afhankelijk van de totale opbrengst van de emissie. De emittent stelt een aantal voorwaarden:

 • De emittent kijkt of de bedrijfsvoering goed en de toekomstvisie reëel is
 • Is het management in staat de onderneming op een goede manier te leiden?
 • Is de omvang van het bedrijf groot genoeg voor voldoende handel in de aandelen?
 • Zijn de marktomstandigheden gunstig? Tijdens een beurscrash is het niet verstandig naar de beurs te gaan.

Voorwaarden Amsterdamse effectenbeurs

Ook de Amsterdamse effectenbeurs heeft een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen. Deze voorwaarden staan in het Fondsenreglement. De minimale vereisten waaraan een onderneming bij beursgang aan moet voldoen zijn:

 • De onderneming moet langer dan 5 jaar bestaan.Amsterdamse beurs
 • Het bedrijf moet een eigen vermogen hebben van minimaal € 5.000.000.
 • De aandelen die worden uitgegeven moeten bij elkaar een waarde hebben groter dan € 5.000.000
 • Er moet in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar winst zijn gemaakt.
 • Het bedrijf moet een track record hebben van minimaal 3 jaar.

De lock-up regel

Een bijzondere voorwaarde is de lock-up regel. De lock-up regel houdt in dat de oprichters en grootaandeelhouders hun aandelen in het eerste halfjaar niet mogen verkopen. In sommige gevallen geldt er zelfs een lock-up periode van een jaar. Deze voorwaarde komt ook vaak van de emittent want voor een goede koersvorming, en het vertrouwen van beleggers in de onderneming, is het belangrijk dat de initiële investeerders niet bijvoorbeeld binnen een week al hun aandelen dumpen.

Alleen een NV kan naar de beurs 

In Nederland kan alleen een Naamloze Vennootschap (NV) naar de beurs. In de meeste gevallen zullen de statuten dus aangepast moeten worden. Voordat de onderneming werkelijk een NV wordt, moet er van het Ministerie van Justitie een verklaring van geen bezwaar worden verkregen.

Het prospectus

De belangrijkste voorwaarde is het opstellen van een prospectus. Deze geeft uitgebreide informatie aan de nieuwe aandeelhouders over bijvoorbeeld de geschiedenis van het bedrijf, de bedrijfsactiviteiten, toekomstperspectieven en het management. De prospectus dient goedgekeurd te worden door Euronext. Het prospectus moet potentiële aandeelhouders verleiden te investeren in uw bedrijf. De begeleidende emittent neemt deze taak op zich. Het is uw taak om ervoor te zorgen dat de informatie in het prospectus juist is waardoor u niet achteraf ta maken krijgt met claims van teleurgestelde aandeelhouders.

Selectie van de juiste emittent

Het belangrijkste voor u is het selecteren van de juiste emittent. Een beursgang is een delicaat proces en een goede verstandhouding met de emittent kan de beursgang maken en breken. Het is uw ‘kindje’ wat aan het publiek aangeboden wordt. Zorg er dus voor dat u met een emittent in zee gaat waar u het volste vertrouwen in heeft.

Meer lezen over het thema beursgang?

 • Wanneer een onderneming snel groeit kan men een beursgang overwegen. Hoewel een beursgang grote voordelen met zich meebrengt voor bedrijven met een groeistrategie, is een beursgang niet voor iedere ondernemer of onderneming geschikt. Lees meer in het blog 'Beursgang: de juiste stap naar snelle groei?'
 • Juist voor snelgroeiende bedrijven is het aantrekkelijk om naar de beurs te gaan. De toegang tot kapitaal wordt vergemakkelijkt. En er zijn nog een aantal andere voordelen aan verbonden, zoals een aandelenplan om werknemers langer aan je te binden en de naamsbekendheid die een beursgang en beursnotering met zich meebrengt. Vanaf de jaren negentig zijn in Nederland jaarlijks ongeveer vijftig bedrijven naar de beurs gebracht, maar sinds de financiële crisis in 2008 is dit aantal sterk afgenomen. De laatste jaren zijn er maar weinig Nederlandse beursintroducties geweest. Wie waren die bedrijven en hoe is het hen sindsdien vergaan? Lees meer in het blog: 'Naar de beurs: toppers en floppers'
 • Een van de alternatieve financieringsvormen met de grootste groei en waar in de media de meeste aandacht aan wordt besteed, is crowdfunding. Doordat banken, mede door de crisis, steeds minder snel leningen afgeven wint de crowdfunding markt aan populariteit. Dit heeft geleid tot inmiddels zo’n 100 verschillende crowdfundingplatformen. In ons onderzoek spraken wij met een tiental crowdfundingplatformen en namen de toekomst van de markt samen onder de loep.

Dit artikel is geschreven in het kader van de FD Gazellen Awards 2013. Jaarlijks zetten het Financieele Dagblad en Graydon de snelst groeiende bedrijven van Nederland in de spotlight met deze onderscheiding. Deze bedrijven dragen sterk bij aan de werkgelegenheid en het herstel van de Nederlandse economie. Graydon steunt ondernemend Nederland bij hun uitdaging om snelle groei in goede banen te leiden en voorziet  de lezers tot aan de finale van de FD Gazellen via dit medium door middel van artikelen, onderzoeken en cases. Hierbij wordt vooral gekeken naar zaken als de juiste inzet van kennis en kapitaal om verdere groei te kunnen realiseren; het bedrijf financieel gezond te houden en de concurrentie voor te blijven.

graydonnl_het-aantrekken-van-alternatieve-financiering.png

Download een ebook over het aantrekken van alternatieve financiering