Artikel
Geschreven door Nico Inberg
Posted on 20-11-2013

Nederland nog steeds aantrekkelijk als vestigingsland

264 keer gelezen

Volgens het rapport Paying Taxes 2014, een onderzoek van de Wereldbank en PWC, wordt Nederland minder aantrekkelijk als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. Nederland zou te weinig maatregelen nemen om het belastingstelsel eenvoudiger en effectiever te maken.

Boeren we echt zo hard achteruit? Hier zijn vijf redenen waarom een Zuid-Koreaanse multinational toch Nederland zal uitkiezen voor zijn Europese doorbraak.

1. Ons belastingstelsel

Het rapport Paying Taxes 2014 is geschreven door o.a. PWC, belastingspecialisten pur sang. Dat Nederland zich te weinig inspant om het belastingstelsel (voor buitenlandse bedrijven) aantrekkelijk te maken, heeft zijn grondslag in de spagaat waar onze politiek zich in bevindt. Enerzijds profiteren we volop van de belastinggelden die via ons land stromen (zie blog hierover van 2 september jl.), anderzijds is er veel kritiek van partijen die vinden dat Nederland met deze handelswijze andere, armere, landen benadeelt. Staatssecretaris Frans Weekers loopt op eieren en kan het dus eigenlijk nooit goed doen.

Het goede nieuws voor de buitenlandse multinationals (en voor onze staatsfinanciën) is dat de regering heel goed door heeft hoeveel geld deze belastingconstructies ons opleveren. De kip met de gouden eieren slachten kan altijd nog. Voorlopig zullen deze voordelen dus nog wel even blijven bestaan.

2. Taal en onderwijs

De taalgevoeligheid van de Nederlanders is wijd en zijd bekend. Nederlanders zijn van oudsher een naar buiten gericht volk wat leefde van de handel. Daardoor is het taalgevoel van de Nederlanders op een hoog niveau. Dat maakt dat buitenlandse bedrijven graag in Nederland opereren. Uit de door EF Education First samengestelde EF English Proficiency Index (EPI, de eerste internationale ranglijst voor Engelse taalvaardigheid) blijkt dat Nederland wereldwijd op nummer 3 staat van de 54 geteste niet-Engelstalige landen. Alleen de Zweden en de Denen spreken beter Engels.

3. Geografische locatie en infrastructuur

De locatie van Nederland in Europa is een groot voordeel voor buitenlandse investeerders. Schiphol is een van de grotere luchthavens in de wereld en onderhoudt dagelijks lijndiensten met zowel Amerikaanse als Aziatische steden. Daarnaast is het wegen- en spoornetwerk veel beter dan in andere Europese landen. Het internationale karakter van onze grote steden zorgt daarnaast voor een extra aantrekkingskracht op expats voor het hogere kader dat mee komt met het buitenlandse bedrijf. Ook de telecommunicatie-infrastructuur is van een hoog niveau.

4. Politieke en sociale rust

Hoewel het voor ons Nederlanders wel eens anders lijkt, is onze politieke situatie vergeleken bij het buitenland een oase van rust. Het polderen is door onze politici en de sociale partners tot kunst verheven. De vakbonden zijn gematigd en stakingen komen slechts sporadisch voor.

5. Ambities Nederland op R&D-gebied

De Nederlandse regering maakt zich sterk voor extra investeringen op het gebied van Research and Development, R&D. Doelstelling is om in 2020 2.5% van het Bruto Nationaal Product (BNP) uit R&D te laten bestaan. Momenteel is dat 1.85%. Hiervoor worden allerlei belastingvoordelen in het leven geroepen, zoals de innovatiebox, waar bedrijven slechts 5% belasting betalen over hun winsten behaald met octrooien en patenten.

Lees verder over Nederland als vestigingsland
Een mooi rapport over de huidige situatie van Nederland als vestigingsland is geschreven door Ernst & Young, waar onze voormalige minister-president Jan-Peter Balkenende benadrukt dat innovatief, duurzaam en verantwoord ondernemen speerpunten moeten worden voor Nederland.

> U kunt het rapport hier downloaden.

Dit artikel is geschreven in het kader van de FD Gazellen Awards 2013. Jaarlijks zetten het Financieele Dagblad en Graydon de snelst groeiende bedrijven van Nederland in de spotlight met deze onderscheiding. Deze bedrijven dragen sterk bij aan de werkgelegenheid en het herstel van de Nederlandse economie. Graydon steunt ondernemend Nederland bij hun uitdaging om snelle groei in goede banen te leiden en voorziet  de lezers tot aan de finale van de FD Gazellen via dit medium door middel van artikelen, onderzoeken en cases. Hierbij wordt vooral gekeken naar zaken als de juiste inzet van kennis en kapitaal om verdere groei te kunnen realiseren; het bedrijf financieel gezond te houden en de concurrentie voor te blijven.