Pers
Geschreven door Tamara Biemans
Posted on 24-02-2015

Nederlands ondernemerslandschap veelbelovend voor 2015

56 keer gelezen

Nederlandse ondernemers zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Dat blijkt uit de eerste kwartaalmonitor van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. De economische bedrijvigheid nam het 4e kwartaal van 2014 toe in alle Nederlandse provincies, met uitzondering van de provincie Friesland.

Frans van den Heuvel, Research & Learning specialist bij Graydon: “Uit onze kwartaalmonitor blijkt dat de Nederlandse bedrijvigheid tijdens het laatste kwartaal van 2014 opnieuw is gegroeid. We zien nagenoeg overal een nettogroei, met andere woorden: het aantal starters ligt, behalve dan in Friesland, overal hoger dan het aantal opheffingen en faillissementen bij elkaar. Dit wijst op een toegenomen ondernemersvertrouwen. We zien dit ook terug in het betaalgedrag, dat een stuk stabieler is dan tijdens de economische crisis. Dit is een belangrijke verklaring voor de groei van de economische bedrijvigheid. Studies hebben immers uitgewezen dat een kwart van de faillissementen te wijten is aan wanbetalingen en bijhorende cashflowproblematiek.” 

Uit de kwartaalmonitor blijkt dat het aantal starters vooral in de provincies Overijssel, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg is gestegen. Dat Friesland als enige provincie wat achterblijft, heeft volgens Graydon vooral te maken met het betaalgedrag tussen de verschillende bedrijven. In Friesland zit dat namelijk nog steeds niet op niveau. Dit heeft impact op het ondernemersvertrouwen, wat zich vertaalt in lager aantal starters en een relatief hoog aantal opheffingen en faillissementen.

Grote verschillen per branche 

De kwartaalmonitor toont grote verschillen per branche aan. Zo is er een opvallende groei qua starters binnen de overheid en de semi-overheid. Dit is vooral te verklaren door een sterke toename van het aantal praktijken van medische specialisten en medische dagbehandelcentra. 

Ook in de bouw wordt opnieuw groei genoteerd. De reden hiervoor is onder meer de groei aan nieuwbouwprojecten en grote aanbestedingsprojecten (wegenbouw) die weer van start zijn gegaan. Daarnaast is er een groei van het aantal mensen die als ZZP'er actief zijn in de bouw.

Tot slot toont de kwartaalmonitor een opvallende daling van het aantal starters in de financiële dienstverlening en het verzekeringswezen. Van den Heuvel zegt hierover: “Ook het aantal opheffingen ligt in deze branche drie keer zo hoog dan in het laatste kwartaal van 2013. Een mogelijke verklaring hiervoor is de toegenomen regulering in deze sector. Toetreding en deelname aan die markt is onderhevig aan zwaardere regelgeving en eisen.”