Artikel
Geschreven door Barry Delhez
Posted on 09-02-2015

Nieuwe credit score Graydon verbetert ‘glazen bol’

485 keer gelezen
Een accurate credit score (of Graydon rating) is belangrijk , zowel voor bedrijven die zaken willen doen als voor financiers die willen investeren. De credit score geeft namelijk inzicht in de kredietwaardigheid  van een bedrijf. Het geeft antwoord op de vraag: is het slim om aan dit bedrijf geld te lenen of op krediet te leveren? Zo ja, onder welke voorwaarden? Hoe groot is de kans dat ik mijn geld krijg? Hoewel de ‘oude’ scoringsmethodiek van Graydon als beste uit de bus kwam, begrijpen wij hoe belangrijk een juist antwoord op deze vragen is. Op basis van nieuwe technologie en analyses hebben we de voorspellende waarde van onze credit score verder verbeterd. Vaak krijg ik de vraag hoe wij überhaupt kunnen voorspellen dat het goed of slecht gaat met een bedrijf. In dit blog leest u daarom meer over hoe de credit score wordt berekend en waarom de voorspellende waarde is toegenomen. 
 

Voorspellende waarde verbeterd 

U kent de krantenkoppen vast wel: ‘Onverwachts faillissement Oad, duizenden gedupeerden’. Maar wat nu als onverwachts niet meer onverwachts is? Als Insight Developer bij Graydon houd ik mij dagelijks bezig met het verbeteren van de ‘glazen bol’ om de huidige en toekomstige financiële gezondheid van een bedrijf nog beter te kunnen voorspellen. 

Database management

Wanbetaling blijkt namelijk nog steeds één van de hoofdoorzaken van een faillissement. En ook het afsluiten van risicovolle lening is voor banken zeer riskant. In veel gevallen zien wij een afname in de kredietwaardigheid en kans op wanbetaling al lang van tevoren aankomen. 
 
Met de nieuwe credit score willen wij echter niet alleen vertellen wat er morgen gaat gebeuren, ook hoe overmorgen eruit ziet. Door nieuwe technologie, toegevoegde informatiebronnen en ontdekte patronen en verbanden, is de voorspellende waarde van onze Graydon rating met nog eens 25% toegenomen. Het uitgangspunt voor deze verbeterde credit scoringsmethodiek is niet alleen om de risico’s beter te kunnen inschatten. Ook, juist, willen we bedrijven beter inzicht geven in de commerciële kansen bij (potentiële) klanten die er wel goed voorstaan. Het is namelijk voor klanten niet alleen interessant met wie ze geen zaken moeten doen, maar juist ook met wie zij wel handel moeten drijven. 
 

Hoe wordt de credit score berekend?

De credit score wordt berekend op basis van duizenden informatiebronnen met verschillende wegingsfactoren, waartussen een verband wordt gelegd. De bekendste bronnen zijn de expert generated bronnen: dit zijn officiële documenten als jaarverslagen, faillissementenregister, uittreksel bedrijvenregister en sanctielijsten. Deze worden gekoppeld aan user generated en crowd generated bronnen. Dit zijn gegevens die verzameld worden op basis van gedragspatronen van gebruikers en feedback. Denk onder andere aan gedeelde betaalervaring en aanvraaghistorie van een bepaald bedrijf. Graydon vult deze uitkomsten aan door middel van datamining, waarbij ook zaken als een ongebruikelijke leeftijd van de ondernemer, tendensen in de markt, een bestuurder met meerdere faillissementen op zijn naam en zaken als risicoadressen worden meegenomen. 
 

Andere wegingsfactoren nieuwe credit score

Hoewel deze informatiebronnen niet nieuw zijn, wordt deze data in de verbeterde scoringsmethodiek op een andere manier gebruikt. Om een voorbeeld te noemen: het werkkapitaal  van een bedrijf is nu van grotere invloed dan de winstmarge voor het uiteindelijke kredietadvies, omdat het werkkapitaal veel meer zegt over de kredietwaardigheid  van een bedrijf op de korte termijn. Ook opvallende zaken zoals de aanvraaghistorie hebben een zwaardere wegingsfactor gekregen, omdat uit onze analyses blijkt dat dit een goede aanwijzing is van een verslechterde financiële situatie. Door nog beter verbanden en kansberekeningen te maken tussen alle componenten, is steeds beter te bepalen hoe een bedrijf zich ontwikkelt. En dit vormt de basis voor zakelijke ontwikkelingen. 

De toekomst van big data & Graydon rating
Door de enorme stroom aan (big) data die beschikbaar zijn, zullen patronen steeds sneller zichtbaar zijn. Andere databronnen zullen in de toekomst meegenomen worden in onze credit score. En zo is steeds beter te voorspellen waar de markt heengaat. 
 
Een mooi voorbeeld is dat van MasterCard, dat met elke betaling enorme hoeveelheden informatie verkrijgt. Denk aan het transactiebedrag, tijdstip, plaats, soort winkel of soort product. Op basis van deze informatie kan MasterCard heel nauwkeurig haar klanten indelen in segmenten. Of verschillen in bestedingspatronen per stad aantonen, waar winkeliers weer van kunnen profiteren.
 
Dat is ook ons toekomstbeeld: de voorspelbaarheid van bedrijven en markten moet steeds makkelijker inzichtelijk zijn. 
 

Meer weten?

Meer weten over onze nieuwe credit score? Neem dan contact op met Graydon
Wilt u weten hoe u uw eigen credit score kunt verbeteren? Lees dan dit blog
 Vraag een credit check aan
 
Door uw debiteuren te segmenteren naar risico, bedrijfsgrootte en omzet, kunt uw debiteurenrisico flink beperken en uw commerciële voordeel verbeteren. Lees hierover in onze nieuwste ePaper ‘In 5 stappen naar customer scoring’