Artikel
Geschreven door Peter Schoenmaker
Posted on 05-10-2015

Obstakels die big data gebruik belemmeren

210 keer gelezen

EMC, een van de grootste specialisten in cloud computing en big data, heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken van het gebruik van big data in Europa. Wat blijkt? Nederland begint stappen te zetten om van big data te profiteren. Wat echter ook blijkt: er zijn nog veel obstakels die optimaal gebruik van big data belemmeren. 

Meer gebruik van big data

Bijna 90% van de ondervraagde organisaties geeft aan dat de omzet door gebruik van big data stijgt - of naar verwachting gaat stijgen. Ze geven aan dat hun concurrentiepositie verbetert, er inspiratie ontstaat om nieuwe producten op de markt te brengen en dat marketingcampagnes effectiever en efficiënter kunnen worden ingezet. Opvallend genoeg ziet echter een nóg hoger percentage (92%) van de bedrijven obstakels voor het optimaal gebruiken van big data. Daarbij zijn twee stromingen te onderscheiden: obstakels bij medewerkers en obstakels door technologie. Medewerkers vinden het lastig op een nieuwe manier te werken. En technologische uitdagingen liggen in het feit dat vaak systemen moeten worden aangeschaft of aangepast om de nieuwe manier van werken mogelijk te maken.

Menselijke big data obstakels

Big data draait om (het woord zegt het al) grote aantallen. Dat vraagt een speciaal analytisch denkvermogen van medewerkers - maar dat niet alleen. Medewerkers moeten ook onderscheid kunnen maken tussen welke data wel en niet relevant zijn én ze moeten oog hebben voor het aanvullen van data (ook van externe leveranciers als Graydon) om een correct totaalbeeld van klanten te krijgen. Marketeers worden dus steeds meer IT´er - en IT’ers worden steeds meer marketeer. Dat klinkt logisch, maar 9% van de respondenten uit het onderzoek geeft aan dat zij überhaupt nooit contact hebben met medewerkers van IT. Het management en de directie van B2B bedrijven hebben dus nog een lange weg te gaan om medewerkers op te leiden en om samenwerking binnen hun organisaties op gang te brengen. 

Technische big data obstakels

Ook het bedrijf CA Technologies heeft onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat het grootste obstakel voor veel bedrijven de huidige infrastructuur is. Bestaande systemen en processen zijn simpelweg niet op big data berekend. Andere obstakels op dit vlak zijn de organisatorische complexiteit, beveiligingsvraagstukken, compliance, een gebrek aan budget en te weinig inzicht in hoe systemen er dan wél uit moeten zien. Uit onderzoek van Forrester blijkt bovendien dat 49% van de ondervraagde bedrijven onvoldoende strenge processen hanteert om datakwaliteit te garanderen en om aan alle facetten te voldoen die bij het gebruik van big data komen kijken. Opvallend is overigens dat vooral Nederland hierin achterloopt. Vergeleken met Engeland (53%) en Frankrijk (48%) hanteert in Nederland maar 33% van de bedrijven goede processen op dit vlak.

Stappen voor beter big data gebruik

Cijfers van Graydon geven aan dat ruim een derde van de grote B2B bedrijven nog geen inzicht heeft in de door klanten afgenomen producten. Daarnaast wordt een kwart van de respons uit campagnes zelfs niet gebruikt om tot betere inzichten te komen. Er worden dus stappen gezet, maar er is nog veel te doen. Héél veel. Hoe? 

  • Zorg voor foutloze data. Een schone lei is een prettige start om op verder te bouwen. Het nabellen van verkeerde of onvolledige telefoonnummers en het sturen van mailings naar bedrijven die niet meer bestaan, is weggegooid geld. Begin dus met het opschonen van de gegevens die er zijn. 
  • Begin met small data. Met andere woorden: start bescheiden. Big data kent vrijwel grenzeloze mogelijkheden – en dat kan afschrikken. Begin dus bij het begin. Maar begin wel! Probeer een integraal beeld van de klant te krijgen door steeds meer informatie toe te voegen.
  • Stel haalbare doelen. Als de basis op orde is, wordt het tijd om verder te groeien in het gebruik van big data. Stel daarvoor haalbare doelen en bekijk welke (externe) gegevens of systemen nodig zijn om deze doelen te behalen. Is het doel behaald? Dan kunt u verder met de volgende stap. 
  • Toon en deel de voordelen. Het gebruiken van big data is niet van de ene op de andere dag gemeengoed. Om medewerkers overstag te laten gaan, is het verstandig resultaten en successen te tonen en te delen. Zodra iedereen het nut van big data inziet, komt het enthousiasme en de motivatie om ermee te werken vanzelf. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de obstakels die het gebruik van big data belemmeren? Dan zijn dit artikel en ook dit artikel aanraders!