Artikel
Geschreven door Eveline aan de Wiel
Posted on 23-05-2014

Ondernemers vrezen forse groei belastingrisico's

48 keer gelezen

Vier op de vijf ondernemingen verwachten dat belastingen in de komende twee jaar een groter risico zullen vormen voor hun bedrijf. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van Ernst & Young. Bedrijven vrezen dat de internationale aanpak van belastingontduiking tot dubbele belastingen en chaos leidt. 

Ook ervaren grote bedrijven dat belastingcontroles de afgelopen twee jaar ‘agressiever’ zijn geworden en maken zij zich zorgen over hun reputatie als gevolg van berichten over tax planning in de media.  

Tax planning

De laatste jaren bestaat er wereldwijd steeds meer weerstand tegen tax planning van internationaal opererende ondernemingen. Door te schuiven met kosten en winsten, afhankelijk van nationale belastingregels, zouden multinationals zoals Starbucks, Amazon en Google bijna geen belasting betalen over de winst die zij wereldwijd behalen. Hoewel tax planning niet illegaal is, wordt gevreesd voor oneerlijke concurrentie en ongelijkheid. Vorig jaar heeft de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) een actieplan gepresenteerd om belastingontduiking met internationale fiscale structuren aan te pakken, het project Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Belastingdruk

Veel ondernemingen die internationaal actief zijn, vrezen voor belastingchaos als gevolg van het BEPS-project. Ze zien de benodigde samenwerking tussen nationale overheden als een groot risico. Dat blijkt uit onderzoek van Ernst & Young onder 830 leidinggevenden op het gebied van belastingzaken en financiën in 25 landen. 30% van de ondervraagden vreest voor beperkte coördinatie van het BEPS-project en 61% voorspelt dubbele belasting te moeten gaan betalen. In een artikel in het Financieele Dagblad uitte ook Sicco Faber, partner bij PwC, deze maand zijn bezorgdheid over de plannen van de OESO. Uit onderzoek zou blijken dat de effectieve belastingdruk van de 100 grootste multinationals van de EU van 2001 tot 2010 34% zou bedragen. Volgens Faber valt het dus wel mee met de ‘agressieve’ tax planning van grote bedrijven. Multinationals zouden juist worden geconfronteerd met allerlei vormen van dubbele belasting die de belastingdruk opdrijven. Faber stelt dat bedrijven tax planning nodig hebben om die dubbele belasting te neutraliseren.

Reputatierisico

Naast de angst voor dubbele belastingen maken bedrijven wereldwijd zich zorgen over reputatieschade als gevolg van de toenemende aandacht van de media voor belastingontduiking. Denk aan de vele negatieve berichten die vorig jaar verschenen over Starbucks. Uit het onderzoek van Ernst & Young blijkt dat meer dan de helft van alle bedrijven proactief maatregelen neemt om reputatierisico’s te beheersen.

International zaken doen

Voor Nederlandse bedrijven die alleen nationaal actief zijn, heeft het BEPS-project in principe geen gevolgen. Maar bedrijven die in het buitenland opereren, doen er verstandig aan om de aandacht voor mogelijke belastingrisico’s te verscherpen.