Artikel
Geschreven door Frans van den Heuvel
Posted on 21-03-2014

Oude tijden herleven

32 keer gelezen

Steeds vaker stappen jonge ondernemers in het bedrijf van hun vader of moeder. Geholpen door een lagere prijs, de lastige arbeidsmarkt en de belasting, nemen ze de stap die ouders zo graag zien.  

Oude tijden herleven

Volgens een rapport van onderzoeksbureau Panteia in samenwerking met Hogeschool Windesheim zijn er steeds meer grotere familiebedrijven die besluiten de aandelen over te dragen aan een volgende generatie. Volgens Panteia werden in 2013 circa 4 procent van de MKB bedrijven overgedragen. Zes van de tien keer was dit aan een familielid, waarvan 78 procent het een kind betrof.

Tot voor kort hadden kinderen van de ondernemer vaak andere ambities en zagen er niets in om in de voetsporen van vader of moeder te treden.  Maar na de huidige crisis behoeven de kinderen minder geld op tafel te leggen dan jaren terug. Ze komen zelf minder eenvoudig aan een baan en zie de oplossing “Ik neem de zaak over”. Ook de komende jaren kunnen we een stijging verwachten van dit soort overnames, doordat steeds meer eigenaren hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

Alleen maar winnaars

Eigenlijk zijn er alleen maar winnaars bij een dergelijke transactie. Familiebedrijven doen het in de huidige economie vaak beter dan bedrijven waarvan de aandelen in handen zijn van vreemden. Dit soort bedrijven zijn nu eenmaal meer gefocust op continuïteit en de lange termijn dan andere bedrijven. Een voortzetting van de onderneming door een familielid zorgt vaak voor een combinatie van rust en vernieuwing. De kinderen zijn doorgaans goed opgeleid en kunnen met hun vernieuwende inzichten de onderneming klaar stomen voor nieuwe tijden.

De vertrekkende ondernemer zag de afgelopen jaren met leden ogen aan dat de waarde van zijn onderneming steeds kleiner werd. Doordat de overdracht van een onderneming aan een van zijn familieleden een fiscaal vriendelijke behandeling krijgt, wordt zijn pensioen veilig gesteld. Ondernemingsvermogen wordt namelijk tot € 1 mln volledig vrijgesteld van erf- en schenkbelasting.

Voor de nieuwe jonge ondernemer, die vaak van kinds af aan al bij het familiebedrijf betrokken is, is het eenvoudiger om zijn financiering rond te krijgen. Daarbij wordt hij geholpen door de vaak lagere prijs van een onderneming en de relatie die de onderneming vaak al jaren met de huisbankier heeft opgebouwd.

Misschien is alleen de belasting een verliezer, maar daar krijgen we een gezond gefinancierde jonge onderneming voor terug.