Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 07-08-2013

Overheid duwt ZZP’ers verder het moeras in

20 keer gelezen

Het lijkt alles weg te hebben van een verhitte tweestrijd. Aan de ene kant staan de zelfstandige ondernemers die vechten om niet in het moeras van uitkeringstrekkers weg te zakken. De andere kant van het spectrum wordt bestreken door de Nederlandse overheid die de fiscale voordelen van ZZP’ers en hun opdrachtgevers een halt wil toeroepen. Voor de overheid speelt het te dichten begrotingstekort van 6 miljard euro op de achtergrond misschien ook nog wel een rol. Er wonen in de Nederlandse polder immers geen vrijgevige oliesjeiks die Den Haag wel eens een handje zullen helpen met dit tekort. Wat betekent dit voor ondernemers die ZZP’ers willen inhuren?

Kabinet wil schijnzelfstandigheid aanpakken

Er kleven zowel voor werkgever als werknemer voordelen aan het ZZP-schap. De coalitie onder leiding van Mark Rutte stelt zich op het standpunt dat de schatkist belastinginkomsten misloopt doordat op grote voet misbruik wordt gemaakt van de ZZP constructie. Werknemers en hun bazen gooien het dikwijls op een ‘akkoordje’. De werknemer verruilt zijn hoedanigheid als vaste arbeidskracht voor die van ZZP’er. Hij hoeft hierdoor minder belasting af te dragen dan een gewone werknemer en kan gebruik maken van faciliteiten als de MKB vrijstelling en de zelfstandigenaftrek. Zijn baas ziet het ook wel zitten. Ontslagvergoedingen en pensioenpremies vormen immers niet langer lastenposten. Dat verlaagt de loonkosten met gemiddeld 30%.  

So far, so good. Nu de overheid echter al een paar keer door Brussel op zijn vingers is getikt dat de begroting de spuigaten uitloopt, doet zij verwoede pogingen om in alle hoeken en gaten wat extra centen weg te trekken. Flexibiliteit en ondernemerschap worden door Rutte en zijn collega’s ten zeerste toegejuicht, maar dit riekt volgens hen toch wel een beetje naar ‘flessentrekkerij’. U raadt het al,  het gevolg is dat de ZZP’er dieper in zijn buidel moet tasten en niet langer onopgemerkt als een sluwe kameleon op de arbeidsmarkt kan fungeren.

Commissie Van Dijkhuizen

Zo is er zelfs een commissie ingesteld onder leiding van bankier Kees Van Dijkhuizen die het voor ondernemers financieel ongemakkelijker moet maken om als ZZP’er aan de slag te gaan. Ook staatssecretaris Frans Weekers schijnt in het grootste geheim aan een wetsvoorstel te sleutelen met éénzelfde strekking. Alhoewel het niet is gezegd dat hij ook het juiste materiaal uit zijn gereedschapskist tevoorschijn zal toveren. In het regeerakkoord valt te lezen dat de ZZP’er in 2015 een lastenverzwaring van 200 euro per maand boven het hoofd hangt. In totaal moet de belastinghervorming een half miljard in het Haagse laadje brengen.

Starters kind van de rekening

Voor de startende ondernemers zijn de druiven helemaal zuur. Naast extra belasting wordt namelijk ook de startersaftrek geschrapt. Een roemloze afgang naar de bijstand lijkt voor deze jonge ondernemers in het verschiet te liggen. Stichting ZZP Nederland is niet bepaald blij met het bestaan van de commissie:

"De ZZP’ers zijn een groep mensen waar we trots op moeten zijn in plaats van ze weg te zetten als belastingprofiteurs. Als de nieuwe belastingplannen doorgevoerd worden, betekent dit het einde van veel zelfstandigen."

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) over de commissie- van Dijkhuizen:

”Zij zijn van mening dat de voorgenomen maatregelen de ondernemers moeten uitdagen om te groeien en te vernieuwen. Inbreuk maken op de ondernemersfaciliteiten staat echter haaks op het standpunt om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren.”

De zorg van het kabinet dat de toeslagen van een toenemend aantal ZZP’ers moeten worden opgehoest door een slinkend aantal vaste werknemers is misschien wel gerechtvaardigd, maar vanuit het oogpunt van ondernemers een totaal irrelevante kwestie. Zij besparen immers fors op hun secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers doorgaan als ZZP’er. Eén ding is duidelijk: hier is het laatste woord nog niet over gesproken. Wordt vervolgd….