Artikel
Geschreven door Graydon
Posted on 18-04-2013

Overheid top 3 slechtst betalende branches Nederland

181 keer gelezen

Ondanks een lichte verbetering, ligt de betalingstermijn van de overheid met 47,2 dagen nog altijd structureel hoger dan bij andere branches. Dit betekent dat de gangbare termijn van 30 dagen met ruim 17 dagen wordt overschreden. De overheid betaalt één op de drie rekeningen te laat. Een betaaltermijn van twee maanden of langer is geen uitzondering. Alleen de grafische sector & papier branche betaalt gemiddeld slechter in het eerste kwartaal van 2012 met 47,8 dagen. Hiermee staat de overheid op de tweede plaats van slechtst betalende branches in Nederland. 

Geen goed voorbeeld voor andere branches nederland

De overheid speelt een belangrijke rol als het gaat om de aanpak van slecht betaalgedrag. De Europese politiek heeft zich gebogen over de betalingsmoraal in het handelsverkeer, tussen bedrijven onderling en tussen de overheid en bedrijven. De lidstaten zijn het eens geworden over maatregelen die er toe moeten leiden dat de betalingsmoraal verbetert, zoals het vastleggen van wettelijke betalingstermijnen en het verhogen van de wettelijke handelsrente. De overheid zelf geeft echter nog niet het goede voorbeeld.

Gevolgen van te laat betalen

De gevolgen van te laat betalen zijn duidelijk. Doordat iedereen wacht tot anderen betalen, komt de economie steeds langzamer op gang. Dit zorgt tevens voor een kettingreactie: het ene bedrijf betaalt het andere niet omdat het wacht op geld. Door de toenemende cashflow problemen gaan steeds meer bedrijven failliet. Graydon waarschuwt dan ook voor de financiële gevolgen voor bedrijven en de invloed van een trage betalingsmoraal op het aantal faillissementen.

Oproep om tijdig te betalen voor overheid

De overheid besteedt jaarlijks miljarden bij het bedrijfsleven. Gertjan Kaart, Algemeen Directeur Graydon Nederland: ‘Deze enorme bedragen blijven nu buiten de economie. Dit dupeert het bedrijfsleven. Kleine bedrijven zijn afhankelijk van deze betalingen en komen hierdoor in financiële problemen.’

Overzicht van het gemiddeld aantal dagen dat een factuur openstaat in een branche in het 1e kwartaal van 2012:

Overheid in top 3 slechtse betalers