Artikel
Geschreven door Anonymous
Posted on 19-04-2013

Overheid wijzigt competentiegrens en griffierecht

33 keer gelezen

Overheid wijzigt competentiegrens en griffierecht

Met ingang van 1 juli is de competentiegrens voor zaken die voor het kantongerecht komen verhoogd van € 5.000,- naar € 25.000,-. Daarnaast zijn de griffiegelden, na de invoering van het nieuwe griffierechtenstelsel en een latere verhoging op 1 januari 2011, wederom verhoogd.

Overheid wijzigt competentiegrens en griffierecht

Met ingang van 1 juli is de competentiegrens voor zaken die voor het kantongerecht komen verhoogd van € 5.000,- naar € 25.000,-. Daarnaast zijn de griffiegelden, na de invoering van het nieuwe griffierechtenstelsel en een latere verhoging op 1 januari 2011, wederom verhoogd.

Waarom verandert de competentiegrens?

Met de wetswijziging beoogt de overheid de rechtspraak een stuk toegankelijker te maken. Een particulier of ondernemer kan in meer zaken zelf procederen en is dus niet meer verplicht een advocaat in te schakelen. Naast de verhoging naar € 25.000,- wordt de competentiegrens uitgebreid met zaken aangaande consumentenkredieten tot € 40.000,- en zaken die behoren tot de categorie consumentenkoop ongeacht de hoogte van het bedrag.

Waarom verandert de hoogte van het griffierecht?

De overheid streeft, in het kader van bezuinigingen op de overheidsfinancieringen, naar een kostendekkend rechtsbestel. De verhoging van de griffierechten draagt hieraan bij. Daarnaast is het kabinet van mening dat het de eigen verantwoordelijkheid is van de rechtzoekende. Nu betalen alle belastingbetalers mee aan de rechtspraak, vanaf 1 juli ligt dit dus meer bij de rechtzoekende.

Wat betekent dit voor u?

Door de verhoging van de competentiegrens hoeft bij zaken onder de € 25.000,- geen advocaat meer te worden ingeschakeld. Wanneer u een rechtszaak wint en de deurwaarder incasseert het volledige bedrag, dan verandert er voor u niets. Wanneer u de zaak verliest zijn de kosten voor het griffierecht hoger dan voorheen.

Hoe hoog is het griffierecht wat u moet betalen?

Het griffierecht wordt flink hoger. Graydon doet er alles aan om uw tegenpartij te analyseren. Zo onderzoeken wij de juridische haalbaarheid van de vordering en de verhaalbaarheid van de vordering. Op deze wijze kunnen wij een risico-inschatting geven die helpt bij het nemen van de beslissing of de investering het procederen rechtvaardigt.

Bekijk hier het overzicht met griffierrechten

Bekijk hier het overzicht met griffierechten.

Wacht niet te lang: dien direct in!
Heeft u nu een onbetaalde rekening, wacht dan niet te lang. Juist door de verhoging van de griffierechten is het nog belangrijker om tijdig uw vordering in te dienen zodat u uw geld nog in het minnelijk traject ontvangt. Dien hier direct in.

Meer informatie en vragen
Mocht u nog vragen hebben over deze wetswijzigingen neem dan contact op met de afdeling Service via 020 - 567 95 01