Artikel
Geschreven door Erwin Lima
Posted on 30-05-2014

Papier nog steeds belangrijk in uw content marketingplan

232 keer gelezen

Marketing lijkt inmiddels bijna synoniem met online marketing. Voor de B2B sector is online marketing dan ook de belangrijkste bron van leads anno 2014. Marketeers geven over de afgelopen jaren stelselmatig aan meer te investeren in content en SEO, en minder in traditionele vormen van marketing. Schrijf papier als onderdeel van uw content niet zo snel af. Onderzoek toont aan dat lezen op papier meer indruk op ons maakt. 

Misschien herkent u het wel. Het gevoel dat we tegenwoordig ontzettend snel en veel content moeten verwerken en dat we meer lezen dan we daadwerkelijk onthouden. Er zijn inmiddels verschillende boeken geschreven door neurowetenschappers die beweren dat de snelheid waarmee we informatie verwerken vandaag de dag, een zeer negatieve impact heeft op ons cognitief functioneren. Simpel gezegd: van al die technologie om ons heen zouden we dommer worden.

Marketing plan; B2B marketingplan

Lezen van papier werkt beter dan digitaal lezen

Onlangs kwam ik onderzoeken tegen dat dit in iets minder sterke bewoordingen leek te zeggen. Een onderzoek naar het verschil tussen hoe mensen informatie verwerken die ze lezen op papier en informatie die ze digitaal lezen, levert interessante inzichten op. Voor het verwerken van complexere informatie lijkt het lezen van een geprinte versie over het algemeen beter te zijn dan het lezen van een digitale versie. 

Men denkt dat mensen van mijn generatie en ouder (30-plussers) geen echte “digital natives” zijn - en dus niet opgegroeid zijn met digitale technologie, de reden is dat voor ons papieren boeken beter lijken te werken voor diepere leereffecten en dieper begrip. Maar onderzoek toont juist aan dat jonge schoolgaande kinderen van tegenwoordig ook liever leerboeken in de oude papieren variant hebben.

Een mogelijke verklaring

Wat kan dit verschil tussen deze twee verwerkingsvormen verklaren? Verschillende studies van deze eeuw, onder andere deze door Zweedse professor Wastlund, hebben dergelijke effecten aangetoond. Wat moet worden opgemerkt is dat de meeste studies die dit effect aantoonden zijn uitgevoerd aan het begin van de jaren ‘00, en dat de technologie van bijvoorbeeld e-readers in die tijd nog vrij simpel was. Ook blijkt dit effect vooral op te treden bij langere, complexere teksten. Het verschil tussen elektronisch of ‘analoog’ lezen blijkt verwaarloosbaar bij het lezen van kortere teksten. 

Anne Mangen, van de Universiteit van Stavanger (Noorwegen) toonde in 2013 aan dat het lezen van complexe informatie wat gedurende langere periodes concentratie vergt, betere leereffecten oplevert bij het lezen vanaf papier. En zij, tezamen met onderzoekers zoals Wastlund, heeft ook een idee over wat de reden hiervoor is. Het lezen van een papieren boek verschaft ons van tactiele informatie die simpelweg ontbreekt bij het lezen van een digitaal scherm. 

Bij het lezen van een papieren boek geeft de dikte van de stapel bladzijde aan de linker- en rechterzijde van de huidige pagina ons onbewust informatie over waar we ons bevinden in het verhaal. Het omslaan van de bladzijde, handmatig markeren van tekst en bijvoorbeeld het vouwen van ezelsoortjes in belangrijke pagina’s zijn allemaal zogenaamde ‘cues’ die ons leerproces ondersteunen. In verschillende onderzoeken is al aangetoond dat een tactiele ondersteuning van visueel/tekstueel, zoals het schrijven met een pen in plaats van een toetsenbord,  aangeboden informatie het leer- en cognitieve proces versterkt. De onnatuurlijke en summiere tactiele feedback die we krijgen van apparaten zoals een tablet of e-reader bij het lezen, kunnen het verschil verklaren tussen de leereffecten bij digitaal en analoog lezen.

Papier in b2b marketing plan

Wat betekent dit voor uw marketing? Zoals u begrijpt hoeft u voor zaken zoals korte blogs niet per se om te schakelen naar een papieren versie. Maar om het begrip van een complexer verhaal te bevorderen, zoals bijvoorbeeld in een whitepaper of e-book dat u voor uw content marketing in de B2B sector gebruikt, kan het zeker de moeite lonen om een papieren versie als optie te overwegen. 

Filosoof Nicholas Nassim Taleb zei eens: “Het volgen van het dagelijkse nieuws is als het volgen van elk nieuw punt op een grafiek; een zinloze exercitie”. Ik kan me er soms niet aan onttrekken om hierin een analogie te zien voor het verschil tussen blogs of tweets enerzijds, en boeken anderzijds. Trends in blogs kunnen periodiek gekristalliseerd worden in een boek of whitepaper. Een boek of whitepaper geeft u de gelegenheid om historische trends te identificeren en daadwerkelijk nuttige inzichten te filteren en te delen. Als u dit vervolgens in papieren versie aanbiedt, denk ik dat dit een zeer krachtige marketingtool kan zijn die uw relatie met de klant danig kan versterken. 

Hoe denkt u over de kracht van papier en long-form content in uw marketingmix? Ik hoor graag van u.