Artikel
Geschreven door Erwin Lima
Posted on 18-09-2013

Prinsjesdag: toch afbouw zelfstandigenaftrek

112 keer gelezen

In een eerder blog schreef ik dat startende en kleine ondernemers het economische equivalent zijn van genetische variatie en mutatie in de natuur: weliswaar  risicovol, maar noodzakelijk voor vooruitgang. Het ging toen over de plannen van het kabinet om de aanbevelingen van de commissie Van Dijkhuizen over te nemen, en de belastingaftrek voor zelfstandigen af te schaffen. In een update enige weken later konden wij u melden dat het erop leek dat deze plannen waarschijnlijk toch niet doorgingen, gebaseerd op positieve geluiden vanuit Den Haag (bijvoorbeeld van Mei Li Vos en uit de mond van premier Rutte zelf).

Vandaag, hoewel de inkt van berichten met nieuws over de miljoenennota nog niet is opgedroogd, wil ik u als ondernemer oproepen tot actie.

De positieve kant

Allereerst lijkt het me niet fair van ondernemers om dit kabinet voor deze begroting geen krediet te geven: dat krijgen wij in zekere zin ook. Kijkend naar de rijksbegroting voor volgend jaar valt op dat het kabinet zeker inziet dat investeringen in het MKB en kredieten voor ZZP'ers belangrijk zijn om de economie aan te zwengelen. Het kabinet maakt, samen met pensioenfondsen, verzekeraars en banken, iets meer dan 300 miljoen euro vrij om het makkelijker te maken voor het MKB en startende ondernemers om kredieten te krijgen. Het is zeker lovenswaardig dat dit kabinet Rutte in deze tijd zo’n statement maakt.
 

Zelfstandigenaftrek wel afgebouwd

Echter, de aftrek waarvan veel zelfstandigen zich afvroegen wat er nu precies mee ging gebeuren, en waarvan Mei Li Vos ons bezwoer dat die gehandhaafd zou worden, wordt wel afgebouwd. De aftrek wordt niet geheel afgeschaft; in 2015 moet er in plaats van 500 miljoen, 300 miljoen euro worden ingeleverd door zelfstandigen. Per saldo zet het kabinet hiermee haar inzet voor (kleine) ondernemers weer op nul.
 

Ondernemers levensbloed van de economie

Om deze maatregel te verdedigen legt het kabinet uit dat dit een nivellerende maatregel is: kleine zelfstandigen verdienen nu meer dan werknemers. Dit is wat mij betreft een non-argument: werknemers genieten verschillende vormen van bescherming, terwijl zelfstandigen hun eigen risico’s op arbeidsongeschiktheid of verlies van inkomen zelf moeten dekken.

De maatschappij als geheel heeft er baat bij dat kleine ondernemers werkgelegenheid scheppen (in eerste instantie in ieder geval voor zichzelf), en innovatie kunnen brengen die de maatschappij op een betekenisvolle manier vooruithelpt. Op de lange termijn is deze innovatie tezamen met de werkgelegenheid die ondernemers scheppen wanneer ze van ZZP naar MKB en zelfs groter evolueren het levensbloed van een bloeiende economie. Dat is de reden dat de kleine ondernemers best mogen worden beloond of tenminste enigszins gecompenseerd voor de risico’s die zij nemen en lopen wanneer zij starten met een kleine onderneming.

 

Effectiviteit maatregel betwistbaar

Daarnaast is niet overtuigend hard gemaakt dat de afschaffing van de zelfstandigenaftrek daadwerkelijk geld oplevert. Trouw heeft al eerder laten zien dat de kosten voor de sociale diensten groter zouden zijn dan de winst voor de begroting van het kabinet vanuit de besparing: 9% van de ZZP'ers en starters geven namelijk aan dat ze zich gedwongen zouden voelen om te stoppen met hun bedrijf en zich zouden aanmelden bij de bijstand.

 

Teken de petitie

ZZP Nederland is samen met onder andere FNV zelfstandigen een petitie begonnen om aan het ministerie aan te bieden. De petitie ageert natuurlijk tegen de afschaffing van de aftrek voor zelfstandigen. Voor deze petitie zijn inmiddels al meer dan 60.000 handtekeningen verzameld.

Ik doe hierbij graag een oproep aan u als ondernemer, teken de petitie hier.