Artikel
Geschreven door Bruno Saman
Posted on 31-07-2013

Productie China keert terug naar Nederland

52 keer gelezen

Decennialang gold de Aziatische markt als ideale ‘fabriekshal’ voor vele Westerse producten. Made in China is een tekst die u in één zucht koppelt aan het goedkopere productieproces aldaar. Niet omdat ze in Azië nu zulke stijlvolle pakken maken of blitse auto’s fabriceren. Hier lijkt echter een kentering in te komen. En wij Nederlanders hoeven daar bepaald niet bekaaid vanaf te komen. Door aanpassingen in opkomende economieën kunnen we straks meer banen hier verwachten. Niet alleen omdat verschillende productieprocessen door een oplopend kostenpeil worden teruggehaald, maar ook omdat de verschuiving van de focus binnen deze economieën de Nederlandse export een boost kan geven. Voordat het zover is, moeten we nog wel even onze Oost-Europese concurrenten de loef afsnijden. Ach, als dat geen appeltje eitje wordt!

Stormachtige ontwikkeling emerging markets

Dit steuntje in de rug komt de Nederlandse economie bepaald niet ongelegen. Het zonnige nieuws volgt uit een in juli 2013 verschenen rapport van ING. Hierin hebben de financiële rekenwonders onderzoek verricht naar de huidige stand van economieën in opkomende markten. Interessant is om te zien hoe in ruim dertig jaar tijd het aandeel van deze zogeheten emerging markets in de wereldeconomie is gestegen van 30,9% in 1980 naar 51% in 2013. De afgelopen jaren zijn de geïndustrialiseerde landen telkens overtroffen in hun economische groei. Toch blijkt in het groeitempo van de opkomende markten nu ook enigszins de klad gekomen. De focus verschuift van export naar binnenlandse bestedingen.

Productieproces keert terug op ‘oude nest’

Het onderzoek wijst uit dat er binnen een aantal branches wordt heroverwogen om het productieproces naar Nederland te halen. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan bedrijven in de kunststofindustrie, transport, voedingsmiddelen en de farmaceutische productie. Geen onbelangrijke takken van sport. Stijgende lonen, oplopende transportkosten en in waarde stijgende munten zorgen er, in combinatie met klachten over de gebrekkige kwaliteit, voor dat meerdere Nederlandse ondernemers met het idee spelen om de hele productieketen van A t/m Z weer binnen de eigen landsgrenzen te laten afspelen. Geen hoge transportkosten meer en geen rare tekens op de verpakking. Hierbij gaat het met name om de ‘kritische productieprocessen’, de massaproductie van gestandaardiseerde producten blijft gewoon in Azië. Cruciaal is echter dat Nederland zich blijft profileren als een goed vestigingsklimaat, anders kunnen onze Oost-Europese broeders wel eens roet in het eten gooien.

Ook Nederlandse export doet goede zaken

De trend die meerdere emerging markets in hun greep houdt, karakteriseert zich door een verschuiving van de traditionele export naar de binnenlandse consumptie, dienstverlening en infrastructuur. En de oplettende lezer zal het al gesignaleerd hebben: dit betekent nieuwe exportmogelijkheden voor Nederlandse ondernemers. Zij kunnen hiervan profiteren door hun expertise op het vlak van bestaande en nieuwe procestechnologie te exporteren naar deze opkomende markten. Laat dat nou eens plezierig nieuws zijn op deze toch al zo bewolkte woensdag!